Hitvédelem

„Szent József év: nagy lehetőség az egyház számára”

alt

A forgatókönyv 2020 végén nagyon különbözik attól, ami 2019-ben elterveztek. Egy évvel ezelőtt Ferenc pápa pápaságának hanyatlását a pán-amazóniai szinódus eredménye is megerősítette, mely nem tudta elérni a progresszivisták egyetlen elvárását sem, az egyházi cölibátus eltörlésétől a női papokig. A nemzetközi politika szintjén biztosnak tűnt Donald Trump győzelme az elkövetkező évi választásokon anélkül, hogy bármilyen választási csalás fenyegethette volna. A világot uraló forradalmi erőkkel szembeni ellenállást sokféleképpen mutatták be: a hongkongi antikommunista tüntetések nagy életpárti eseményei, az Acies Ordinata [zászlós hadak] nemzetközi katolikus koalíció megalakulása. A hagyományokhoz leginkább kötődő csoportokat támadták, egy jelentős közös céllal.

Share
Bővebben...

„Aki elveszti a szavakat, mindent elveszít”

alt

A „kultúrharc” fogalma nem kultúrák közötti háborút, hanem a kultúráért folytatott küzdelmet jelenti – mondja Békés Márton a Mandinernek adott interjújában. A Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója, a Kommentár folyóirat főszerkesztője szerint az emberi szenvedést mérsékelni, az élet továbbadására minél többeket képessé tenni és az élet időtartamát meghosszabbítani az élet diadalát jelenti.

Share
Bővebben...

Három ok, hogy félelem nélkül éljünk  

alt

Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, de Ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai.” (Jel 1,17-18)

Ennyi idő után is emlékszem, hol voltam, mikor az a kérdés elhangzott. A kocsiban ültünk, épp elindultunk az iskolába, és egyik kis utasom hátulról felágaskodott, és megszólított: „Marissa, te hány éves leszel, mikor Christopher befejezi a gimnáziumot?”

Share
Bővebben...

Honnan kell kezdeni a reformot?

 alt

Részlet Nicola Bux atyának, a Pápai Liturgikus Szertartások Hivatalának tanácsadójának könyvéből, melynek címe: Mélyülő hittel a szentmisén. Hogyan ne veszítsük el a hitünket a szentmisén? (Kairosz Kiadó, Budapest 2011.) Kiemelések a szerkesztőtől.

A „nép felé” fordulás, amely létrehozta a közösségekben azt a bizonyos körközösséget, nem a katolikus hagyományból ered, sem az ortodoxéból, hanem a protestáns hagyomány sajátja. Nem tekinthetjük klasszikus mintának sem. Vajon milyen keleti vagy nyugati liturgiában található ez meg? Nem igaz, hogy ez visszatérés az eredethez. A liturgikus szimbólumok iránti érzékenység újraéledése arra kellene, hogy rávezesse a megrendelőket és az építészeket, hogy újra fedezzék fel a pap kelet felé fordulásának értékét, amely kozmikus szimbóluma a liturgiában annak, hogy az Úr merről érkezik. Ahol ez nem lehetséges, a szentélyben elhelyezett Krisztus-kép, egy feszület vagy az ég felé kellene fordulnia, ahogyan az Úr is tette főpapi imája során a kínszenvedése előtti estén (vö. Jn 17,1).

Share
Bővebben...

Mit tettél a testvéreddel?

alt

(Részlet Nicolas Diat – Robert Sarah: Esteledik, a nap már lemenőben című könyvéből. SZIT. Budapest, 2019. Megrendelhető itt.)

NICOLAS DIAT:

Hogyan lehetne meghatározni azt a cinizmust, amelyről olyan gyakran beszél a „polisz" kormányzásával kapcsolatban?

ROBERT SARAH BÍBOROS:

A régi görög nyelvben a „cinikus" kifejezés a küon szóból származik, ami kutyát jelent. A cinizmus filozófiai irányzatát elméletben Anthisztenész, Gorgiasz hűséges tanítványa dolgozta ki. Felnőttként Szókratészhoz csatlakozott, akitől leginkább azt vette át, hogy a jellem szilárdsága a fontos. Ám ebben ő az ember egyfajta végső rendeltetését látta.

Share
Bővebben...

A pápához való hűség jelentésének tisztázása

alt

Egyetlen őszinte ember sem tagadhatja le azt a szinte általános doktrinális zavart, ami napjainkban az Egyház életében uralkodik. Ez elsősorban a házasság felbonthatatlanságával kapcsolatos kétértelműségeknek köszönhető, melyet relativizálnak azzal, hogy élettársi kapcsolatban álló személyek járulhatnak szentáldozáshoz; a homoszexuális cselekedeteket egyre növekvő számban hagyják jóvá, melyek eredendően ellenkeznek a természettel és Isten kinyilatkoztatott akaratával olyan tévedések miatt, melyek a mi Urunk Jézus Krisztus unikális (egyedi, az „egységet őrző”. A ford.) voltával és megváltó munkájával kapcsolatosak, és melyek relativizálása a vallások sokféleségére vonatkozó téves állítások révén történik, különösen a pogányság különféle formáinak és azok rituális gyakorlatainak elismerése következtében, a pán-amazóniai püspökök szinódusának soron következő gyűlésére készített Instrumentum Laboris [munkadokumentum] által.

Share
Bővebben...

Az Advent és a várakozás

alt

(Sokan, szépen, ügyesen megírták már a várakozás titkának novelláit, színdarabjait, filmjeit. De ha lenne időm, én is megírnám ezt a filmet, valami ilyesmit, nem másról, mint a nagy VÁRAKOZÁSRÓL…)

Az egyik film története abból áll, hogy az asszony minden nap kimegy az állomásra, és várja a vonatot. A vonatot, amely a férjet hozza haza a hadifogságból.

Share
Bővebben...

Imádkozzatok szívvel (5)

altSZENTSÉGIMÁDÁS

1. Szent, szent, szent Jézus a legszentebb Oltáriszentségben! Igen, szent vagy és mindenek felett szent, ó, Jézus! Csendben elrejtőztél egy egyszerű falat kenyérben. Itt vagy előttem. Add, hogy szívemmel értsem meg, hogy Te értem és miattam vagy itt élő. Tölts el élő hittel, mellyel hinni tudom, hogy Te itt vagy és én Előtted vagyok! Adj kegyelmet, hogy leboruljak előtted egész lényemmel, lelkemmel, szellememmel és testemmel!

            Minden szentek és angyalok, legyetek most velem, és hódoljatok az Úr Jézus Krisztus előtt! Mária, Megváltóm és mindannyiunk Anyja, légy Te is velünk. Te szólítottál fel engem imára, imádásra és biztosítottál arról: nem leszek egyedül e pillanatban a Te élő Fiad előtt. Hálát adok ezért az üzenetedért:

Share
Bővebben...

Szentek közössége... és a pörkölt

alt

/Ez az emlékkő különösen kedves számomra./

 Szegeden történt, amikor még kispap voltam. Egyik szombat este én voltam az ügyeletes a konyhán és miután elmosogattam láttam, hogy sok pörkölt maradt ki a vacsorából. Lábasba tettem és bár tél volt, hideg volt, kisétáltam vele a katolikus kollégiumba, ahol nagy örömmel fogadták a nem várt vacsorát.

Share
Bővebben...

Szellemi harc van! (3)

alt

Varga László kaposvári megyéspüspök papoknak tartott lelkigyakorlatos anyagát adták közre az egyházmegye honlapján.

Az előadások a szó legszorosabb értelmében életmentő fontosságúak, és a laikus hívő által ugyanúgy értelmezhetők. Az egy-egy óra időtartalmú tanításokat javasoljuk kisebb közösségben, együtt is meghallgatni és a hallottakat szükség esetén megbeszélni.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.