Hitvédelem

A keresztény elmélkedés néhány szempontja

alt

Levél a Katolikus Egyház püspökeihez (1989)

BEVEZETÉS

1. Korunk számos keresztény emberében él a hiteles és elmélyült imádkozás megtanulásának a vágya, a sok nehézség ellenére is, melyeket a modern kultúra állít a csend, az elmélyedés és az elmélkedés felismert szükségletének útjába. Az érdeklődés, amely az elmúlt években az egyes keleti vallások és azok sajátos imádkozási formáihoz kapcsolódó elmélkedési módok iránt a keresztények között is felébredt, nem csekély jele a lelki elmélyedés és az isteni misztériummal való mély kapcsolat igényének.

Share
Bővebben...

Az Apostoli Szentszék dekrétuma a kommunizmusról

altXII. Piusz pápa ma is érvényben lévő, 1949. július 1-jén kelt határozata (DH 3865), amelyet XXIII. János pápa megerősített (DH 3930).

Share
Bővebben...

Mystici Corporis

altŐszentsége

XII. Pius pápa

Isten szolgáinak szolgája

JÉZUS KRISZTUS MISZTIKUS TESTÉRŐL

szóló enciklikája

Share
Bővebben...

Fatima üzenete

altHittani Kongregáció
A fordítás a L'Osservatore Romano 2000. június 30-i, heti kiadásának szövegéből készült.
Fordította Dr. Diós István

Share
Bővebben...

Quod apostolici muneris

altKörlevél a szocialisták, kommunisták és nihilisták modern eretnekségéről
XIII. Leó encikikája (1878)
Prohászka Ottokár fordítása és megjegyzései

Amint apostoli tisztünk kívánta, legott pápaságunk kezdetén intéztük Hozzátok, tisztelt Testvérek, körlevelünket, s megjelöltük benne azt vészt hozó mételyt, melymélyen belevette magát az emberi társadalomba, s azt végveszéllyel fenyegeti;rámutattunk egyszersmind azon hathatós ellenszerekre, melyek áltálba veszendő társadalom meggyógyulhat s a fenyegető romlást elkerülheti.

Share
Bővebben...

Dominum et Vivificantem

in mem2A SZENTLÉLEK AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁG ÉLETÉBEN

II. János Pál enciklikája (1986)

Az Eucharisztia ünneplését gyakran Szent Pál szavaival kezdjük: "A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal!" Ez a felszólítás ihlette II. János Pál pápát a három nagy enciklika megírására: Urunk Jézus Krisztus kegyelméről szól a Redemptor hominis, az Atyaisten szeretetéről a Dives in misericordia és most a Szentlélekről a Dominum et Vivificantem. A három együttesen mutatja meg a Szentháromság irántunk való irgalmas szeretetét. Ez a Szeretet jelen van köztünk, ez a Szeretet éltet minket, ez a Szeretet a Szentlélek.

Share
Bővebben...

Az igazi vallási egység elősegítéséről

alt

Mortalium animos (1928)

Tisztelendő Testvérek!
Üdvöt és apostoli áldást!
Az emberi szíveket talán soha máskor nem szállta meg akkora vágy, mint éppen napjainkban, hogy megerősödjön és az emberi társadalom közös javára váljon az a testvéri viszony, amely minket, embereket az azonos származásnál és természetnél fogva egymással egyesít és összeköt.

Share
Bővebben...

A Vatikáni Államtitkárság pontosítása a lovagrendekkel kapcsolatban

Szent Sír Lovagrend címereTekintettel a számos megkeresésre, amely a Szentszéknek a szentek nevét viselő vagy egyéb szent címet viselő lovagrendekhez való viszonyát illeti, az államtitkárság célszerűnek tartja megerősíteni mindazt, amit már a múltban is közzétett:

Share
Bővebben...

Teljes búcsú nyerhető a hit évében

Hit ÉveAz Apostoli Penitenciária rendeletet adott ki, amelyben meghirdeti, hogy a hit évének teljes időtartama alatt, azaz 2012. október 11-től 2013. november 24-ig a hívek teljes búcsút nyerhetnek, és meghatározza ennek feltételeit.
Share
Bővebben...

Zsinati dokumentumok

vatikáni címer

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.