Hitvédelem

Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről

altFelkészülés Jézus Krisztus országára

[I. «A SZENT SZŰZ-TISZTELET SZÜKSÉGESSÉGE»]
[A. A M
ÁRIA-TISZTELET SZÜKSÉGESSÉGE
]
1. Szűz Mária által jött Jézus Krisztus a világra, s szintén Őáltala kell uralkodnia a világon.

2. Szűz Mária nagyon rejtett életet élt, ezért nevezi Őt a Szentlélek és az Egyház Alma Maternak – rejtett és titokzatos Anyának. Alázatossága oly mélységes, hogy a földön nem volt hőbb és örökebb vágya, mint hogy önmaga és a teremtmények előtt rejtve maradjon, egyedül csak Isten ismerje.

Share
Bővebben...

Christopher West Budapesten tart előadást

alt

Szent II. János Pál pápa Test Teológiája elmélkedéssorozatának egyik legismertebb nemzetközi szakértője, Christopher West. Az amerikai szerző nem csak könyveiről (pl.: A test teológiája kezdőknek - Bevezetés II. János Pál szexuális forradalmába), hanem megragadó előadásmódjáról is méltán ismert.

Share
Bővebben...

Amikor túl nagy a teher

altA föld széléről kiáltok hozzád, mert elepedt a szívem. Vezess fel engem a kősziklára, amely túlságosan magas nekem!” (Zsolt 61,2)

Kihagyod a reggelit. Elkésel a munkából. Elfelejtettél tízórait csomagolni a kisfiadnak. Everestnyi a szennyes a fürdőszobában. Valaki, akit nagyon szeretsz, kórházba került. Nem lesz időd bevásárolni a napi szükséges élelmiszert. Még mindig nem válaszoltál a rengeteg telefonüzenetre, emailre.

Share
Bővebben...

Szamárságom története

alt"A csökönyös vadszamár is megszelídülhet." (Jób 11,12)

A Szamár bár makacs és engedetlen jószág, mégis szent feladata volt és van. Próféták jártak régen e balga állaton.  Az újszövetségben pedig nyakassága ellenére mégis arra rendeltetett, hogy hordozza a hátán Krisztusát így segítve őt az útján.

 Ugyanezt teszem én is. Szamárként hordozom a hátamon Megváltó Jézusom. Pontosabban szólva hordozom a balgaságomból fakadó keresztem, amit valójában nem is én, hanem Krisztus visz helyettem, amint a közismert ének is mondja: Nem te viszed a keresztet, hanem a kereszt visz téged, nincs más öröm itt a földön, mint megszeretni Istent, nincs más öröm itt a földön, mint tudni, hogy Isten szeret!

Share
Bővebben...

A pápa különleges küldötte Medjugorjéban

alt

Ferenc pápa február 11-i keltezéssel Henryk Hoser-t, Varsó-Praga érsek-püspökét nevezte ki különleges küldöttévé a medjugorjei Mária kegyhelyre. A pápa különleges küldöttének a missziója – áll a hivatalos vatikáni közleményben –, hogy „mind elmélyültebb ismeretet szerezzen a medjugorjei Mária kegyhely lelkipásztori helyzetéről és főként azoknak a híveknek a lelkipásztori szükségleteiről, akik zarándoklatra érkeznek oda, illetve ezen ismertek birtokában esetleges lelkipásztori kezdeményezéseket javasoljon a jövő számára.

Share
Bővebben...

Keresztes Szent János aranymondásai az év minden napjára - február

altFEBRUÁR

1.    Szükséges, hogy mindenben Krisztusnak és Egyházának tanítása szerint éljünk. Ezen az úton kell szellemi tudatlanságunkra és gyengeségünkre gyógyulást keresnünk.

2.    Csak abban az esetben szabad valamely dolognak, mely természetfölötti módon jelentkezik előttünk, hitelt adnunk, ha nem ellenkezik Krisztusnak és Egyházának tanításával.

3.    Az a lélek, amely kinyilatkoztatásokat kíván, hibát követ el. Ezekre ugyanis semmi körülmények között nincs szükségünk, mert a természetes eszünk és az evangélium törvénye minden dologban eligazíthat bennünket.

Share
Bővebben...

Létrás Szent János: Mennyekbe vezető létra (6)

alt6. FEJEZET

EMLÉKEZÉS A HALÁLRA

       1. Minden szót megelőz a fogalom. A halálra és a vétkeinkre gondolás pedig a sírást és bánkódást előzi meg. Ezért került a hozzá illő helyre ebben a fejezetben.

       2. A halálra gondolás mindennapi halál, a kimúlás gondolata pedig óránként ismétlődő sóhajtozás.

Share
Bővebben...

Ördögűzők tapasztalatai Szűz Mária közbenjárásáról (2)

alt

A démonok e vallomása után Szent Domonkos a jelen levőkkel a Rózsafüzért imádkoztatta, lassan és tiszteletteljesen. S íme, a váratlan meglepetés! A Szent és a nép által elimádkozott minden egyes Üdvözlégyre tüzes széndarabok formájában démonok sokasága hagyta el a megszállottat. Amikor a szerencsétlen teljesen megszabadult, a Szent Szűz, továbbra is láthatatlanul, megáldotta az embereket, és mindannyian érzékelhető módon heves örömet tapasztaltak. Ez a csoda sok albigens eretnek megtéréséhez vezetett, akik még a Rózsafüzér testvéri közösségébe is beléptek.

Share
Bővebben...

Papnak lenni: szakma vagy hivatás?

alt

Június nem csak a vakáció beköszönte, a szóbeli érettségik vagy a vizsgaidőszak zárása miatt ünnep, hanem ez a hónap az Egyház életében a papszentelések időszaka is.

Ilyenkor megtelnek a székesegyházak és ezrek imádkoznak a felszentelt papokért, diakónusokért. Csodálatos emlék marad az én életemben is. A felszentelés, az első mise, a szülők, testvérek megáldása és persze azon emberek közelsége, akik végig kísérték a gyermekből felnőtté válásomat, az útkeresésemben pedig a papi hivatásom formálódását, erősödését.

Share
Bővebben...

A lufi, ami piros

Az igazság nem relatív, nem nézőpont függő és sajnos még attól is független, hogy mit hiszünk róla.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.