Hitvédelem

„Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes”

alt

Magyar anyanyelvünk a katolikus anyaszentegyház hitének és tanításának egészen kiváló kifejező eszköze. A magyar kereszténységnek eredeti gazdagsága tükröződik abban a szókincsben, amely a Szentlélek Mátkáját illeti. Figyelemre méltó, hogy a magyar nyelv milyen nagyszerűen képes kimondani Isten Anyjának különlegesen áldott voltát.

A Boldogságos Szűz Mária mentes maradt az áteredő bűntől és annak minden szennyétől. Isten Őt kezdettől fogva kiválasztotta, egészen és teljesen betöltötte, lefoglalta és megszentelte: a mi Urunk Jézus Krisztus megváltása elővételezett módon, túláradó bőséggel áradt ki Reá. Az Angyali üdvözlet (Lk 1,26–38) vonatkozó kulcsfontosságú kifejezését emlékezetet meghaladó idő óta malaszt szóval imádkozza a magyarság.

Share
Bővebben...

"Ajándékként ismered a testedet?"

Veni Sancte szentmise a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskolaközpontban

2021. szeptember 2. Varga László megyéspüspök

Share

Útkeresésben van-e az európai kereszténység?

altNem véletlen, hogy a mai nyugati világban folyik a harc a keresztyénség kisajátításáért is.

„Hallom, némelyek szerint a mai európai kereszténység útkeresésben van. Ez nekem új. Eddig úgy tudtam, hogy a keresztyénségnek állandó üzenete van, amely üzenetet annak közvetítői úgy fogadtak el és úgy adtak tovább, mint Istentől kapott üzenetet.

Share
Bővebben...

Kártyavár a Katolikus Egyház?

alt

Észrevettem, hogy van egyfajta félelem, ami áthat sok katolikus beszélgetést a mai egyház problémáiról. Függetlenül attól, hogy a téma valami, amit Ferenc pápa mondott, vagy a második vatikáni zsinat szerepe, vagy a legújabb bürokratikus botrány az Amerikai Püspöki Konferencián, van egyfajta félelem, hogy valami fog történni, ami meghamisítja a katolikus vallást - hogy a Katolikus Egyház egy kártyavár, ami bármelyik pillanatban összeomolhat.

Share
Bővebben...

"A szentség izgalmas"

alt

Dr. Barsi Balázs atya 2021. aug. 29-i homiliája Szécsényből

Share

"A te szavadra kivetem a hálót"

Varga Laci püspök atya homiliája 

Veni Sancte szentmise a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskolaközpontban, 2021. szeptember 2.

Share

Szent Mihály arkangyal tisztelete Magyarországon

alt

Szeptember hónap neve a néphagyományban Szent Mihály hava. Szent Mihály napja az év egyik meghatározó sarokköve. Naptári névnapja szeptember 29-én a gazdasági év végét jelezte, a nyájak legeltetésének végét, az őszi betakarítások kezdetét és egyben felkészülést a hosszú télre. Szent Mihály kardját felemelve mintegy jelezte a készülődés fontosságát, a gondos takarékoskodást a következő év tavaszáig, Szent György napjáig. Szent Mihály neve napján országszerte búcsút és vásárokat tartottak.

Share
Bővebben...

Emberek - problémák vagy lehetőségek?

alt

„Vállalkozni sokkal egyszerűbb lenne – ha nem lennének az emberek.” Hallottad már ezt valaha, vagy volt már, hogy te valami ilyesmit gondoltál? Ha igen, nem vagy egyedül, mert a problémáink túlnyomó többsége, amikkel találkozunk az életünkben és a munkákban emberekhez kötődik. Viszont, a megoldás, az nem az emberek kivonása az egyenletből – és miért is akarnánk ezt?

Share
Bővebben...

Mária fő üzenete a Knock-i csendes jelenésben

alt

Bár a Knock-i csendes jelenés során a Szűzanya, Szent József és Szent János egy szót sem szóltak, a látomás hangosabban szólt, mint a szavak, melyek ékesszóló üzenetet hordoztak, egyesítve a földet és az eget.

Egy esős estén, 1879. aug. 21-én tizenöt személynek volt egy kétórás látomása a Keresztelő Szent János templom homlokzatán, egy szerény faluban (Knock, Mayo megye, Írország). Bárki is jött, látta. 5-75 év közöttiek voltak és elismerték, hogy ugyanazt a vallásos élőképet látták.

Share
Bővebben...

Bernhard Zsigmond: Teljes búcsú a halál óráján

teljes búcsúSokan vannak, kik egyáltalában nem ismerik, s még többen, akik nem tudják kellőképp méltányolni azon kiváló búcsúengedélyt, melyben a Szentatya, X. Pius pápa, az egész világ katolikus híveit 1904. március 9-én részesítette. E füzet röviden kifejti ezen búcsúengedély mibenlétét, nagy előnyeit és egyszersmind elmondja keletkezésének történetét.

Röviden: a Szentatya az összes hívők számára haláluk órájakor megnyerhető teljes búcsút engedett azon csekély föltétellel, hogy valamikor életükben, tetszés szerinti napon, méltó szentgyónás és áldozás után buzgó, őszinte szívvel ezen rövidke imát elmondják: „Oh édes Istenem, teljes megnyugvással és készségesen fogadom már most a halál azon nemét, mely neked tetszik, az összes velejáró gyötrelmekkel, szenvedésekkel és fájdalmakkal együtt”.

 

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.