Hitvédelem

Mások segíthetnek, de nekünk kell elvégezni a munkát

alt

Van egy egyetemes igazság az elvégzendő munkával kapcsolatban: Valakinek el kell végeznie. És ha ez olyan munka, amelyet csak te tudsz elvégezni, akkor vagy elhatározod, hogy elvégzed, vagy az biztosan nem lesz kész.

Tim Kight, üzleti tanácsadó és tréner ezt a bölcs megfigyelést ajánlja: „Az orvosok nem tesznek egészségessé. A táplálkozási szakemberek nem tesznek karcsúvá. A tanárok nem tesznek okossá. Az edzők nem tesznek fitté. Segítenek, de vállalni kell a felelősséget és elvégezni a munkát.”

Share
Bővebben...

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok (3)

alt

Február 1.

Az Egyház egyik legszebb himnusza e szavakkal kezdődik:

„Vexilla regis prodeunt: Fulget crucis mysterium.”

„Fennen lobog királyi jel, A kereszt titka felragyog.”

Igen, a szenvedés keresztje, mint valami titkos, bűvös, érthetetlen, csodás evangéliumi ékkő ragyog, sugároz, kegyelmeket és áldást áraszt magából – ha ezt a keresztet Krisztus szellemében, iránta való szeretetből viseljük.

Share
Bővebben...

"Emlékezni és megszívlelni - az ima két kulcsszava"

Varga László püspök atya homiliája Andocson, 2021. okt. 10.

Share

"A végtelen nagy szeretettel való találkozás öröm és egy pillanatra félelem"

Az evangéliumból Jézus színeváltozásának történetét olvassa fel dr. Barsi Balázs ferences szerzetes, aki beszél az istenfélelem helyes értelmezéséről is.

 

Share

A lelkipásztornak nemcsak papnak, de nemzetmentő prófétának is kell lennie

 alt

Czirják Árpád szentbeszéde Vencser László aranymiséjén

Elhangzott Ditróban a Jézus Szíve-templomban, 2021. szeptember 18-án

Share
Bővebben...

"A házasság mélyén ott van az emberiség születése"

alt

Dr. Barsi Balázs atya homiliája Szécsényben (2021. október 3.) 

Share

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok (2)

 altJanuár

Január 1.

„Nem az én gondolataim a ti gondolataitok,

És a ti utaitok nem az én utaim, úgymond az Úr.” (Izaiás próféta: 55,8)

„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.

Boldogok, akik sírnak, mert ők majd vigasztalást találnak.

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.” (Jézus szavai: Mt 5, 3.5 és 10)

„És aki nem hordozza keresztjét és jön utánam, nem lehet nekem tanítványom.” (Jézus szavai: Lk 14,27)

Share
Bővebben...

Öt jó ok arra, hogy katolikus keresztény legyél vagy maradj

alt

Hitedben próbatételeken mész keresztül? Azon tűnődsz, hogy vajon megéri-e ez az egész? Abszolút megéri! Gazdag jutalom vár rád a mennyben, csak ha kitartasz a végsőkig. De egyedül nem tudod megtenni, szükséged van Isten kegyelmére, mint mindannyiunknak. Íme öt jó ok, amiért mindenkinek katolikus kereszténnyé kell válnia vagy megmaradnia, különösen azok számára, akik imaéletük nehéz vagy száraz időszakában a „lélek sötét éjszakájával” küzdenek.

Share
Bővebben...

Elszakadás

alt

Az alábbi írás Chad Ripperger atya 1999-ben, Lincolnban tartott konferencia-beszédének fordítása.

Amikor Luther Márton elindította a protestáns lázadást, a lelki vigasztalások utáni fékezhetetlen vágytól vezérelt ember volt. A lelki vigasztalást összetévesztette Isten tetszésével, és mivel nem sok lelki vigasztalást kapott, végül megváltoztatta teológiáját, hogy lelki önkínzásához és szárazságához igazodjon. Ugyanebben az időben, amikor Luther Márton a lelki vigasztalás minden formáját kereste, Isten egy olyan lelki mozgalmat támasztott Spanyolországban, amely elutasította a vigasztalásokat, mint az ember lelki életének értékmérőjét, és amely teljesen elutasította a vigasztalás minden formáját, mint a lelki élet normatíváját.

Share
Bővebben...

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok (1)

Betegek és más szenvedők számára, az év minden napjára

Tower Vilmos Vigasztalo gondolatok

A könyv elektronikus változata

Ez a publikáció az azonos című könyv elektronikus változata. A könyv 1944-ben jelent meg Budapesten, a Korda R.T. kiadásában. A mű megtalálható a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza – állományában.

Mottó

„A megvigasztalt fájdalom
talán még édesebb, mint maga az öröm.”

(Petőfi Sándor: Az apostol)

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.