Hitvédelem

Akik látták a poklot (1)

altGiuliani Szent Veronika, 1839-ben XVI. Gergely pápa által szentté avatott szerzetes, aki 1660. december 27-én született a közép-itáliai Mercatellóban, hetedik gyermekként. Szülei Orsolya névre keresztelték. 7 éves volt, amikor édesanyjuk meghalt, ekkor érezte először a vágyat, hogy életét Krisztusnak szentelje. E hívás egyre erősebbé vált, mígnem 17 éves korában Cittá di Castelloban belépett a kapucinus szerzetesnők kolostorába. Életének további részét itt töltötte. A kolostor apátnője volt 1716-tól 1727-ben bekövetkezett haláláig.

A szerzetesközösségben a Veronika nevet kapta, ami azt jelenti: „igaz kép”. Nevének megfelelően Veronika valóban a keresztre feszített Krisztus valódi képévé vált élete során, a bűnbánaton, a misztikus élményeken, a belső szenvedéseken át.

Share
Bővebben...

Hagyd abba a fülcsiklandozást, és hirdesd az evangéliumot!

alt

Ez válasz egy papnak az egyik egyházmegyei újságban megjelent írására, amely lényegében azt állítja, hogy mindig közös értékeket és közös nézeteket kell keresnünk minden olyan emberrel, aki nem ért egyet velünk - ez hamis irenizmus [béke kedvéért történő megalkuvás]. Igaz ugyan, hogy „a szelíd felelet csillapítja a haragot” (Péld 15,1), de vannak olyan helyzetek is, amikor megfelelően KEMÉNY, verbális SZERETETRE lehet szükség.

Share
Bővebben...

Miért bízhatunk a világ legjobb üzleti könyvében

 alt

Könyvemben, az Üzlet a javából: Időtlen bölcsességek a Példabeszédek könyvéből a mai üzleti világ számára (Business at Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace), azt a nézetet vallom, hogy a Biblia a legjobb üzleti könyv, amit valaha írtak. Hosszú idő telt el a megírása óta, de erről napról napra, egyre jobban megbizonyosodom. Biztos vagyok benne, hogy ha az üzleti világ minden szereplője tanulmányozná és alkalmazná a Bibliában levő elveket, akkor a siker gyakorlatilag garantált.

Share
Bővebben...

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok (7)

altJúnius

Június 1.

A Szentírás szava:

„Nektek megadatott Krisztusért, nemcsak hogy higgyetek benne, hanem hogy szenvedjetek is érte.” (Fil 1,29) „Senki meg ne tántorodjék a szorongatásokban. Hiszen ti tudjátok, hogy ez a rendeltetésünk!” (1Tessz 3,3)

Június 2.

Szent Péter, a főapostol, Krisztus első földi helytartója, így szól hozzánk: „Kegyelem az, ha valaki Isten iránt való lelkiismeretességből tűri a viszontagságokat igazságtalanul szenvedvén … Krisztus is szenvedett érettünk, példát hagyván nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek; aki bűnt nem tett, sem álnokság az ő szájában nem találtatott, ki midőn szidalmaztatott, nem szidalmazott, midőn szenvedett, nem fenyegetődzött, hanem átadta magát az őt igazságtalanul elítélőnek; ki a mi bűneinket maga elviselte testében a fán, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk.” (1Pét 2,19–24)

Share
Bővebben...

Multikulturalizmus és az evangélium

alt

Egy cikk erejéig szeretném ünnepelni a multikulturalizmust. De nem akármelyiket, hanem azt, amely Krisztusban van. A multikulturalizmust Krisztuson kívül rendkívül kockázatosnak tartom. Összetartó erő nélkül a kultúrák vegyítése rengeteg társadalmi feszültséget szül, a mai nyugati elitek pedig mintha ijesztően naivak lennének a világnézetek jelentőségével és a bűn erejével kapcsolatban. Hosszútávon elkerülhetetlenek a konfliktusok, ha egészen különböző hitekkel és szokásokkal élő embereket nagy mennyiségben összekeverünk. Ha a különbségeket nem hidalja át valami közös cél és a szeretet, kicsi az esélye annak is, hogy ezeket a konfliktusokat békésen oldják fel. Viszont amennyire nagy kockázat a multikulturalizmus a társadalmakban, annyira nagy áldás lehet az egyházban. Ez utóbbiról hadd mondjak néhány szót.

Share
Bővebben...

Szabadulás a sátántól

Varga László püspök homiliája, Évközi 4. vasárnap

Share

Egy makulátlan egyház bűnös klerikusai

alt

Máté evangéliumának 13. fejezetében Jézus a tengerparton van. Beszáll egy csónakba, és kimegy a vízre, hogy a parton álló embertömeg hallhassa őt. Itt van tehát az “online szolgálat” első példája: az Örökkévaló Testté lett Ige nemcsak az Ő emberi hangszálait és nyelvét használta, hanem az ő hangerejét megsokszorozó vízen lévő csónak technológiáját is, , hogy egyszerre több emberhez jusson el, hasonlóan ahhoz, ahogy én az ujjaimmal és az internettel teszem, hogy ti ezt a kiberparton olvashassátok.

Share
Bővebben...

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok (6)

altMájus

Május 1.

Jézus Krisztus szavai:

„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, el fogja azt veszíteni, aki pedig elveszti életét énérettem, meg fogja azt találni.” (Mt 16,24–25)

„Vegye fel keresztjét” annyit tesz, mint utánozni Krisztust a lemondásban és a szenvedések tűrésében.

Share
Bővebben...

Az elnémított lelkiismeret kiáltása

alt

A legalattomosabb gonosz motiváció az összes gonosz motiváció közül az a vágy, hogy az elhallgattatott lelkiismeret csendben maradjon. Az ember szinte bármire képes ennek érdekében. Hazudik, bujkál, tagad, gyűlöl, öl, vádol, rágalmaz, befeketít, csakhogy ne hallja a belső, számonkérő hangot. A lelkiismeretét csendben tartó ember akár a bűn létét is tagadja. Ha kell, eltörli a mércét. Megszünteti a törvényt. Leleplezi mások képmutatását. Manipulál és összezavar. Cinikusan kacsint. Elpusztít bármit, ami fölébresztheti az alvó óriást: a vádló lelkiismeretet.

Share
Bővebben...

Ő szeretné ezt a kincset boldognak látni, akit a te személyiségedbe rejtett el

Varga László megyéspüspök homiliája a Veni Sancte szentmisén a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskolaközpontban (2021. szeptember 2.)

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.