Hitvédelem

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok (9)

altAugusztus

Augusztus 1.

„Nem az én gondolataim a ti gondolataitok és a ti utaitok nem az én utaim, úgymond az Úr.” (Iz 55,8)

Augusztus 2.

Kempis Krisztus követésében az Úr Jézus szavai:

„Akkor se tartsd magadat valami nagyra, se ne véld, hogy Isten különösen szeret, ha nagyon buzgó vagy és lelked édes érzelmekben úszik; mert nem ezekről ismerhető meg, hogy valaki az erényt igazán szereti, nem ezekben áll a lelki előmenetel s az ember tökéletessége. ”

„Tehát miben, ó Uram?”

„Abban, hogy egész szívvel Isten akaratára hagyod magad; és sem kicsinyben, sem nagyban, sem a jelenben, sem az örökkévalóságban nem magadat keresed.” (III. könyv 25. fej.)

Share
Bővebben...

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok (8)

altJúlius

Július 1.

Jézus Krisztus szavai:

„Én, akiket szeretek, azokat megkorholom és megfenyítem; buzdulj tehát föl …

Aki győzelmes lesz, annak megadom, hogy velem üljön trónomon; amint én is győztem és Atyámmal ülök az ő trónján. Akinek füle van, hallja meg!” (Jel 3,19–21)

Share
Bővebben...

Szentmise közvetítése Szécsényből. Krisztus Király vasárnap

alt

Dr. Barsi Balázs atya döbbenetes mélységű homiliája megtekinthető itt (a homilia 17.35-nél indul)

Share

"Csak úgy lehetünk az egység eszközei, hogy messzire látunk"

Varga László megyéspüspök homiliája, 2021. november 12.

Share

A sátán egy leláncolt vadállat

alt 

Stephen J. Rossetti amellett, hogy az egyesült államokbeli syracuse-i egyházmegye lelkipásztora és az Amerikai Katolikus Egyetem tudományos munkatársa, képzett pszichológus – és tizenhárom éve a washingtoni érsekség ördögűzője. Patrick Briscoe OP beszélgetett vele.

Az Aleteia katolikus portálnak adott interjújában a spirituális hadviselésről és  exorcistaként kapott megbízatásairól is beszélt. Rossetti atya ez idáig több száz „bevetésen” vett részt, és idén látott napvilágot új kötete Egy amerikai ördögűző naplója (Diary of an American Exorcist) címmel.

Share
Bővebben...

Krisztus ugyanúgy van jelen az Eucharisztiában, mint a Szentírás szavában?

alt

A zsinat után elterjedtté vált az ige asztaláról és az eucharisztia asztaláról beszélni. Ennek talán a szentírásban elénk tárt isteni kinyilatkoztatás fontosságának hangsúlyozása lehetett a célja, de a pontos megfogalmazások hiánya (vagy a tényleges szándék?) ezen túlmenő következménnyel járt: egyenlőségjel került a szentírásban megnyilvánuló isteni jelenlét és az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus jelenléte közé.

Share
Bővebben...

Háború a Bibliában

alt

Hadviselés és háború a Katolikus Egyház tanításában

AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

A Biblia szemléletében a háború nem csupán erkölcsi probléma, hanem része a világtörténelemről alkotott képnek is. Szinte jelképe vagy az emberi tapasztalat­ból vett kifejezése annak a történelem mélyén zajló küzdelemnek, amely Isten és a sátán között folyik. Ennek a küzdelemnek a tétje az üdvösség, azaz a szabadulás, az emberiség jóléte és biztonsága, mégpedig nemcsak evilági értelemben. Isten akarata a béke, de ez a béke győzelem árán valósul meg, amelynek pedig harc az előfeltétele[1]. Az ószövetségi könyvek a háborút az emberi állapot egyik lényeges velejárójának tekintik. Az ókori keleti népek tapasztalatát a bibliai gondolkodás Izrael sorsának képébe is belevetítette. A Seregek Urát úgy is tisztelték, mint a nép győzelemre segítőjét (vö. például Zsolt 74, Z3-IS; 89,10-11).

Share
Bővebben...

“A Püspöki Konferencia nem fog együtt az Úr elé állni. Egyedül leszek.”

 alt 

Egy beszéd, amelyet olvasva szent irigység fog el Tyler Egyházmegyéjének híveivel és papjaival szemben, akiknek az Úr ilyen püspököt adott. Joseph Strickland igaz főpásztor, nagy vigasztalás, hogy van ilyen püspök, ezért is ajánlom olvasásra gondolatait.

Közel a vég. Talán arra gondolsz, hogy “Ó, a püspök most nagyon apokaliptikus hangot üt meg!”. De valójában csak a liturgikus év végére utalok. Ez az utolsó vasárnap – a következő vasárnap Krisztus Király – és aztán csodálatos módon újra kezdjük az egészet. De arra bátorítok, hogy elmélyülten hallgassuk és olvassuk újra ezeket az olvasmányokat; hatalmas erejük van.

Share
Bővebben...

Vianney Szent János: A gyónás

alt

Gyermekeim, amikor az embernek egy kis folt van a lelkén, tegyen úgy, mint akinek pompás kristálya van, és gondosan őrzi. Ha a kristályt por lepi, siet letörölni, és a kristály újra tiszta, fényes! Hasonlóan ti is, amint kis foltot vesztek észre a lelketeken, használjátok tisztelettel a szenteltvizet, végezzetek valami jó cselekedetet, amelyhez bűnbocsánat van fűzve: alamizsnálkodás, térdhajtás az Oltáriszentség előtt, szolgálat a szentmisénél...

Share
Bővebben...

„A szeretetnek rengeteg másolat-fokozata van”

 alt

Dr. Gál Péter atya 2021. október 31-i homíliája

Kedves testvérek, a szeretet életrendjét, világrendjét alkotta meg a Mennyei Atya a teremtésben. Az angyalok és a másik tudatos teremtmény az ember számára, nyilvánvalóvá válik és fölismerés, hogy a szeretetben van csak élet, mert Isten élete szeretet. Csakhogy bármennyire is lett a kereszténység révén ez a szó, ez a fogalom közkinccsé, egyúttal elcsépelté is lett. És minden hivatkozásban szerepel. És ezzel a közélet az evilágban segít a szeretet szót lejáratni. Segít a szeretet másolatainak.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.