Hitvédelem

Egyházszakadás: liberális és konzervatív kereszténység

alt

Semmi kétség, a nyugati világban zajló kultúrharc a liberalizmus és a konzervativizmus között rányomja bélyegét a kereszténységre is, egyházszakadások egész sorát idézve elő. A régi felekezeti törésvonalak ebben a folyamatban elhalványulnak, s a korábbi megosztottságokat felülíróan létrejön egy új egyházszakadási képlet, amely a különböző történeti felekezetekhez tartozó keresztényeket a liberális („progresszív”) és a konzervatív („ortodox”, „fundamentalista”) táborba sorolja. Úgy tűnik, a folyamat megállíthatatlan és visszafordíthatatlan, s nincs olyan nyugati felekezeti képlet, ideértve a katolicizmust is, amely ki tudná magát vonni e világnézeti küzdelem hatása alól.

Share
Bővebben...

Fulton J. Sheen gondolatai az ateizmusról

 alt

Idézetek Sheen érsek írásaiból

Nem könnyű megmagyarázni, hogy miért engedi meg Isten a rosszat; az ateista viszont képtelen magyarázatot adni arra, hogy miért létezik a jó. Hogyan válhat egy szellemtelen, lélektelen, kereszt nélküli, istentelen világegyetem a hit, a tisztaság, az áldozatvállalás és az önfeláldozás színhelyévé? Mitől tisztességes a tisztesség, ha nincs Isten? Mivel Isten maga a szeretet, miért csodálkozunk azon, hogy a hiányából fájdalom, gyűlölet, szenvedés és háború fakad? (Wartime Prayer Book)

Ha valaki támadja az Istenbe, az erkölcsi törvénybe, Krisztus isteni mivoltába vagy misztikus Testébe vetett hitet, jusson eszedbe ez a szabály: ne arra koncentrálj leginkább, hogy mit mond, hanem arra, hogy miért mondja! Egyes ellenvetései nem értelmi megfontolásokból fakadnak, hanem a tetteiből vagy az életviteléből. Azért tiltakozik, érvel ellene, vagy éppen gúnyolódik, mert úgy érzi, valamit tennie kell az ellen, ami ellen harcol. (The Rock Plunged into Eternity)

Share
Bővebben...

Mit kezdj a szenvedéseddel?

Mathew Naickomparambil atya, Szent Vincés Rendi szerzetes tanítása.

Share

T. S. Eliot: Vallás és kultúra

Minden társadalom egy kultúrára épül. Minden kultúra egy vallással együtt jön létre.

Egyetlen társadalom sem maradt fenn eddig, amely elszakadt vallási gyökereitől. A miénk vajon fennmaradhat?

T. S. Eliot a kultúráról 4 percben.

Share

A kisvállalkozás előnyei

altA karrierem során dolgoztam nagy vállalatokkal és kisvállalkozásokkal is. Én személy szerint jobban szerettem kisvállalkozásokban dolgozni a számtalan előny miatt, amit kínálni tudnak. Az első a helyi döntéshozó hatóság. Amikor a bankszakmában dolgoztam, semmi nem frusztrálta jobban az ügyfeleket, mint mikor azt mondták nekik, hogy a hitelkérvényüket elutasította egy másik városban lévő bizottság. Sok ügyfél szeret üzletelni egy olyan kisvállalkozással vagy bankkal, ahol el tudják érni azt a vezetőt, aki a döntéseket hozza.

Ahogy azt Salamon király megjegyezte a Prédikátor könyve 8,4-ben „Mert a király szava hatalmas, és ki mondhatná neki: Mit művelsz?”. Ha egy kisvállalkozás tulajdonosa vagy, akinek hatalma van vásárlói döntések meghozatalára, lényegében „királyként” szolgálsz. Bölcs lenne ezt az előnyt népszerűsíteni a leheséges ügyfelek felé.

Share
Bővebben...

Lelkiismeret-vizsgálat szülőknek

alt

Az alábbi írásban Megan Cottam saját bűneiről elmélkedik, miközben gyermekét az első gyónására készíti fel. Érdemes letölteni és kinyomtatni ezt a lelkiismeret-vizsgálatot.

A kiengesztelődés szentsége már régóta az egyik legjobban szeretett gyakorlat a számomra a katolikus hitben. A szépítgetés nélküli, őszinte elmélkedés és a csodálatos papokkal folytatott beszélgetés olyan gyümölcsöket termettek, amelyek megváltoztatták az életemet. Semmi sem olyan erőteljes, mint felfedni magadból a leggyengébb pontokat, és viszonzásképpen ezt hallani: “Megbocsátást nyertél. Isten szeret téged.”

Share
Bővebben...

Avilai Szent Teréz a szenteltvízről

alt

 „Milyen nagy lehet a szenteltvíz ereje! Lelkem megvigasztalódik, ha keresztet vetek vele. Felfrissülök és olyan lelki örömöt érzek utána, amit nem tudok kifejezni. Tapasztalatból tudom, hogy semmitől sem menekül el gyorsabban az ördög, mint a szenteltvíztől. A kereszt elől is elmenekül, de hamar visszatér.”

A katolikus Egyház már Nagy Szent Teréz előtt is mint szentelményt használta a szenteltvizet. A víznek, mint a tisztulás jelképének és eszközének a bibliai időkben is igen nagy tisztelete volt, amit azóta sem veszített el.

Share
Bővebben...

Dr. Barsi Balázs: Gondolatok Mindenszentek ünnepéről

Share

Mária országa

alt

Óriási információáradatban élünk. Rengeteg dolgot hallunk, olvasunk, látunk, de  ritkán  van  alkalom  valamin  mélyebben  elgondolkodni,  valamit  részleteiben  megismerni. Mindennapi beszélgetésekben is, ha például az Egyház kerül szóba, a  nem hívő, keresztény közösséghez nem tartozó, a hittan alapjait sem ismerő emberek  is bizonyossággal állítanak mindenfélét arról, milyen az Egyház, milyenek a papok és  a hívek,  minek hogyan  kéne lenni (sic!),  miért nem értenek ők egyet a  keresztény  tanítással. Anélkül, hogy ismernék egy keresztény közösség mindennapjait, legalább  a  hittan  alapjaival  tisztában  lennének,  esetleg beleolvastak volna a Katekizmusba, mielőtt véleményt formálnának. Csak láttak valami filmet, vagy olvastak valamit az  Interneten, ami persze biztosan igaz, és ők persze bármilyen bonyolult dolgot azonnal  mindenkinél jobban értenek. 

Share
Bővebben...

Athanasius Schneider: A pápának való engedelmesség helyes jelentése

alt

Schneider püspök gondolatai az igazi engedelmességről

A szent Egyház elsősorban és legmélyebben isteni intézmény, és természetfeletti értelemben misztérium. Másodsorban van emberi és látható valósága is, a látható tagok és a hierarchia (pápa, püspök, pap).

Share
Bővebben...

Programajánló

Anthony atya Magyarországon

május
kedd
30

Szeretettel és nagy örömmel küldöm Anthony Parankimalil Szent Vincés Rendi szerzetes at…
6 nappal ezelőtt

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

június
csütörtök
22
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
17 nap múlva

Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata

augusztus
csütörtök
24
A lelkigyakorlatok tanításokból és egyéni beszélgetésekből épülnek fel. Céljuk, hogy a napi szentmis…
80 nap múlva

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.