Hitvédelem

Meg kell tanulnunk együtt élni a választalansággal

alt

Béri Renátó OCD nagyböjti triduuma (II. rész)

Különösen igaz ez Istennel kapcsolatban – mutatott rá Béri Renátó a Budapesten tartott triduum második napján. A kármelita szerzetes A nem tudás bölcsessége és békéje címmel szentmisék keretében tart háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatot a fővárosi Örökimádás-templomban március 18–20-án.

A második alkalomra március 19-én, nagyböjt 3. vasárnapjának előestéjén került sor. Az evangélium (Lk 13,1–9) is felcsillantotta, mennyire más Isten és az ő gondolkodásmódja, mint ahogy mi elképzeljük. A szónok a triduum középső részében leginkább Isten teljes mértékben meg nem ismerhető gazdagsága szempontjából beszélt a nem tudás bölcsességéről.

Share
Bővebben...

Maria Simma: Élményeim a szenvedő lelkekkel (1)

Maria Simma2

Köszönet Katona István atyának (Marana Tha Kiadó), aki lehetővé tette a kiadvány közreadását. A szerk.

Eredeti cím: Maria Simma: Erlebnis mit Armen Seelen

Fordította: Daczi Margit

A fordítás a német 20. kiadás alapján készült

Share
Bővebben...

A nem tudás bölcsességéhez alázat szükséges

alt

Béri Renátó OCD nagyböjti triduuma (I. rész)

A nem tudás bölcsessége és békéje címmel szentmisék keretében tart háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatot Béri Renátó kármelita szerzetes a budapesti Örökimádás-templomban március 18–20-án.

Az első alkalomra Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe előtti estén került sor. Az evangélium Szent Máté könyvéből hangzott el, Jézus születésének története (1,16, 18–24).

Share
Bővebben...

A szeretet a házasságban

Bíró László püspök sorozata (Amoris Laetitia)

2022. március 5.

Share

Dr. Barsi Balázs OFM: Nagyböjti konferenciabeszédek (2)

Nagyböjt második vasárnapja, 2022

Share

19 dolog, amit Jézus soha nem mondott

alt

Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják!” (Lk 11,28)

Nagyon gyakori, hogy a szkeptikusok tévesen arra hivatkoznak, hogy mivel Jézus nem hangsúlyozott különösebben egy adott pontot, ez azt jelenti, hogy valójában helyeselte azt. Ezt a tévedést a hallgatással való érvelésnek (argumentum ex silentio) nevezik. Például, mivel Jézus soha nem beszélt a homoszexualitásról, az abortuszról, a nemi erőszakról vagy a széf feltörésről, ez azt kell, hogy jelentse, hogy jól áll velük. Ha jobban belegondolunk, úgy tűnik, hogy rengeteg további dolog van, amit Jézus soha nem mondott, többek között...

Share
Bővebben...

"Krisztus üdvözítő szeretetében bízunk, nem a különböző faxnikban"

Evangélium elmélkedés 2022. március 13.

Nagyböjt 2. vasárnap, Bíró László püspök atya

Share

"Nem elég csak a szánkkal imádkozni"

2022. március 8. kedd, Varga László megyéspüspök homiliája

Share

Az önmegtagadás Szent Pál apostol szerint

alt

Az evangélium tanítását az önmegtagadás szükségességéről Szent Pál hosszasan fejti ki leveleiben. Gyakran idézzük az ő szavait: “sanyargatom a testemet és szolgaságba vetem, nehogy, míg másokat tanítok, magam elvetésre méltó legyek.” (I Kor 9,27). Hasonlóképpen mondja a galatáknak: “Akik pedig Krisztus Jézuséi, megfeszítették testüket a vétkekkel és a kívánságokkal együtt.” (Gal 5,24).

Szent Pál nem pusztán megerősíti az önmegtagadás szükségességét, hanem olyan indokait is adja, amelyek négy alapvető okra vezethetők vissza; ezek pontosan azok, amelyeket a gyakorlati naturalizmus figyelmen kívül hagy. Mindannak megtagadása szükséges, ami mértéktelen bennünk: (1) az eredendő bűn következményei miatt; (2) személyes bűneink következményei miatt; (3) természetfeletti végcélunk végtelen emelkedettsége miatt; (4) mert keresztre feszített Urunkat kell utánoznunk.

Share
Bővebben...

"A böjt lényege a szabadság védelme"

Elmélkedés 2022. március 2. Hamvazószerda

Varga László megyéspüspök

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.