Hitvédelem

Több vagy, mint amit teljesítesz…

alt

Életed nagy részét munkával töltöd. Reggeltől estig kifeszíted a hálódat, hogy este gazdag legyen „a fogásod”.

Napról-napra vetsz, hogy majd bőségesen arathass! Hétről-hétre ültetsz, hogy majd érett, szép gyümölcsöket szedhess!

Évről-évre dolgozol, hogy majd annak látszata is legyen!

Share
Bővebben...

Amikor a pogányok példája megszégyenít bennünket

alt

Van egy megszégyenítő történet az Ószövetségben az emberi erényességről. Jeremiás próféta az Úr parancsára meglátogatja a rékábiakat, és a Templom egyik kamrájába hívja őket. Hanáni kamrájában aztán borral teli kelyheket tesz eléjük, hogy igyanak. A rékábiak azonban visszautasítják: „Nem iszunk bort, mert a mi ősünk, Jónádáb, Rékáb fia ezt parancsolta nekünk: Ne igyatok bort soha, se ti, se a fiaitok!” (Jer 35,6) Az ÚR Jeremiáson keresztül ezt üzeni ezután Izráelnek: „Jónádábnak, Rékáb fiának a szavait megtartották. Ő azt parancsolta fiainak, hogy ne igyanak bort; nem is ittak a mai napig sem, hanem engedelmeskedtek ősük parancsának. Én is szóltam hozzátok, idejében szóltam, de ti nem hallgattatok rám. (…) Jónádábnak, Rékáb fiának az utódai megtartották ősük parancsát, amit az megparancsolt, de ez a nép nem hallgatott rám.” (Jer 35,14-16) A rékábiak ősatyjuk felé mutatott engedelmessége kontrasztban áll Izráel Isten felé tanúsított engedetlenségével.

Share
Bővebben...

Erőtlen Pünkösd?

Pereira

Van ilyen valóban? Egy atomerőmű energiái ténylegesen kimerülhetnek, de a Pünkösd hogy lehet erőtlen? Kimerülne a Teremtő Istenben a Szentlélek? Bizony, hogy nem, de mi mégis sokszor vesszük úgy a Szentlelket, hogy mégis erőtlenek maradunk. Lássunk csak legalább egy-két okot arra, hogy miért van ez így!

Húsvét vasárnap Jézus megjelent a tanítványoknak. Rájuk lehelt és így szólt. ”Vegyétek a Szentlelket.”  Jn20.22

Share
Bővebben...

A Papp válaszol – gyász, szeplőtelen foganás, hazaszeretet

 alt

A nyári szünet előtti utolsó részéhez érkezett A Papp válaszol rovatunk, ezúttal is 3 olvasói kérdésre válaszolt Papp Miklós görögkatolikus pap – és családapa!

Zsanett (Szeged)

Most veszítettem el a nagyapámat, akit nagyon szerettem, s egyszerűen nehezen tudom elfogadni. Még olyan jó lett volna, ha lát engem menyasszonyként, ha az unokáival rosszalkodhatott volna.

Share
Bővebben...

Viseljünk gondot a kezünk munkájáról

alt

Nem egyszer hallottunk már olyan emberről, aki mindent a „saját erejéből” ért el. Ez a kifejezés azt sugallja, hogy minden, amit az illető letett az asztalra, csak és kizárólag saját kezdeményező képességének és kemény munkájának gyümölcse. Talán Te is úgy gondolod, hogy közéjük tartozol.

Share
Bővebben...

Az élet ösvénye

alt

Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.” (Zsolt 16,11)

A Denvertől nyugatra húzódó dombságon nőttem fel, így minden nap ösvényeken jártam: ösvényen az iskolába, ösvényen a barátnőmékhez, ösvényen a kisgyermekhez, akire vigyáztam. Mindenhova gyalog mentem, és mindig ösvényen vagy poros, sáros országúton.

Share
Bővebben...

Isten a kárhozatra rendelt engem?

alt

Nem.

Mielőtt kicsit mélyebbre mennénk, muszáj leszögeznem, hogy a téma összetett, és habár van néhány támpontunk, a katolikus tanítás keretein belül több lehetséges megközelítés is van.

Share
Bővebben...

Szelíden sírsz, sírva is ujjongasz

alt

A Szentlélek ajándékairól

Látlak téged, Isten, Ige és Lélek, és értem, hogy végtelen bölcsességgel, örök jósággal teremtményedet keresed, mintha nem volna semmi más dicsőséged, semmi más örömed, mint a te – gyakran oly hitvány – teremtményed. Ez a Lélek a te horgod, amellyel meg akarod ragadni, a Lelket befogadó szív pedig az a csipkebokor, amely Mózes előtt lángolt, de el nem égett. Tiszta vágyban ég, hogy téged ne érjen semmi sértés, és elég a vágytól, hogy hódoljanak előtted...

Ó Ige..., édes szelídséggel közeledsz mindenkihez, azon fáradozol, hogy mindenki készségesen fogadja a Szentlélek ajándékát. Fülbemászó dallamot énekelsz, szelíden sírsz, sírva is ujjongasz, és azt kutatod, hogyan készíts fel mindenkit a Lélek ajándékának befogadására...

Share
Bővebben...

Boldog John Henry Newman bíboros élete

Dr. Barsi Balázs OFM előadása Newman bíborosról (2013)

Share

A hangtompító

foldi tiborMiért nem hallom Isten szavát?

Gyakran és sokakban felmerül ez a kérdés:

Miért nem hallom Jézus szavát? Miért nem szól hozzám? Miért hallgat Jézus?

Kérdéseinkre mindig az IGE igazsága adja meg a választ, mint most is.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.