Hitvédelem

“Tegyetek tanúságot rólam!”

alt

I. Isten ereje a gyöngeségben mutatkozik meg

- Ismered Dávid és Góliát küzdelmének leírását a Bibliából. Az állig felfegyverzett, Istent káromló Góliátot Dávid egyetlen parittyával legyőzi... Az elbeszélés örökérvényű mondanivalóját Dávid így fogalmazza meg: “Tudja meg az egész sereg! Az Úrnak nincs szüksége kardra és lándzsára ahhoz, hogy győzelmet adjon.” (1 Sám 17,47)

Share
Bővebben...

Merj pihenőt adni a lelkednek

alt

„Elcsendesítettem a lelkem, így békét szereztem neki. Mint anyja ölén a gyermek, mint a gyermek, úgy pihen bennem a lelkem.” Zsolt 131,2

Egész jól indult a reggel – az első öt perc mindenképpen. Kávézni mentem Karen barátnőmmel, jól is voltam, míg meg nem kérdezte, hogy érzem magam. Mielőtt válaszolni tudtam volna, kitört belőlem a sírás.

Share
Bővebben...

Engesztelni – vele lenni

altIsten úgy teremtette meg az embert, hogy a boldogságunk ő maga legyen. Az embernek csak Isten elég. A bűn elszakította az embert Istentől, megszakadt a kapcsolat vele. Önmaga erejéből az ember nem tudja helyreállítani ezt a kapcsolatot, így nem is válhat boldoggá. Isten jött segítségünkre, hogy Isten és ember kapcsolata helyreálljon, azaz megtörténjen a kiengesztelődés.

Share
Bővebben...

Barsi Balázs a lélek halhatatlanságáról, a hitetlenség következményeiről és XVI. Benedek eszkatológiájáról

barsib.jpg

Barsi Balázs atya ezúttal egy elmélkedést küldött a KV olvasóinak, melyben bibliai, filozófiai és történeti mélységekbe vezet bennünket a lélek halhatatlanságának keresztény tanításával kapcsolatban. Ráébreszt minket, hogy ez mennyire egy alapvető tanítás, és mégis mennyire nem magától értetődő történetileg nézve. Az elmélkedés keretét egy kispap aggódó kérdése adja, egy teológiai tanár kemény kritikában részesül... Talán az eset a valóságban is megtörtént, talán csak irodalmi eszköz...

Share
Bővebben...

Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről

altFelkészülés Jézus Krisztus országára

[I. «A SZENT SZŰZ-TISZTELET SZÜKSÉGESSÉGE»]
[A. A M
ÁRIA-TISZTELET SZÜKSÉGESSÉGE
]
1. Szűz Mária által jött Jézus Krisztus a világra, s szintén Őáltala kell uralkodnia a világon.

2. Szűz Mária nagyon rejtett életet élt, ezért nevezi Őt a Szentlélek és az Egyház Alma Maternak – rejtett és titokzatos Anyának. Alázatossága oly mélységes, hogy a földön nem volt hőbb és örökebb vágya, mint hogy önmaga és a teremtmények előtt rejtve maradjon, egyedül csak Isten ismerje.

Share
Bővebben...

Christopher West Budapesten tart előadást

alt

Szent II. János Pál pápa Test Teológiája elmélkedéssorozatának egyik legismertebb nemzetközi szakértője, Christopher West. Az amerikai szerző nem csak könyveiről (pl.: A test teológiája kezdőknek - Bevezetés II. János Pál szexuális forradalmába), hanem megragadó előadásmódjáról is méltán ismert.

Share
Bővebben...

Amikor túl nagy a teher

altA föld széléről kiáltok hozzád, mert elepedt a szívem. Vezess fel engem a kősziklára, amely túlságosan magas nekem!” (Zsolt 61,2)

Kihagyod a reggelit. Elkésel a munkából. Elfelejtettél tízórait csomagolni a kisfiadnak. Everestnyi a szennyes a fürdőszobában. Valaki, akit nagyon szeretsz, kórházba került. Nem lesz időd bevásárolni a napi szükséges élelmiszert. Még mindig nem válaszoltál a rengeteg telefonüzenetre, emailre.

Share
Bővebben...

Szamárságom története

alt"A csökönyös vadszamár is megszelídülhet." (Jób 11,12)

A Szamár bár makacs és engedetlen jószág, mégis szent feladata volt és van. Próféták jártak régen e balga állaton.  Az újszövetségben pedig nyakassága ellenére mégis arra rendeltetett, hogy hordozza a hátán Krisztusát így segítve őt az útján.

 Ugyanezt teszem én is. Szamárként hordozom a hátamon Megváltó Jézusom. Pontosabban szólva hordozom a balgaságomból fakadó keresztem, amit valójában nem is én, hanem Krisztus visz helyettem, amint a közismert ének is mondja: Nem te viszed a keresztet, hanem a kereszt visz téged, nincs más öröm itt a földön, mint megszeretni Istent, nincs más öröm itt a földön, mint tudni, hogy Isten szeret!

Share
Bővebben...

A pápa különleges küldötte Medjugorjéban

alt

Ferenc pápa február 11-i keltezéssel Henryk Hoser-t, Varsó-Praga érsek-püspökét nevezte ki különleges küldöttévé a medjugorjei Mária kegyhelyre. A pápa különleges küldöttének a missziója – áll a hivatalos vatikáni közleményben –, hogy „mind elmélyültebb ismeretet szerezzen a medjugorjei Mária kegyhely lelkipásztori helyzetéről és főként azoknak a híveknek a lelkipásztori szükségleteiről, akik zarándoklatra érkeznek oda, illetve ezen ismertek birtokában esetleges lelkipásztori kezdeményezéseket javasoljon a jövő számára.

Share
Bővebben...

Keresztes Szent János aranymondásai az év minden napjára - február

altFEBRUÁR

1.    Szükséges, hogy mindenben Krisztusnak és Egyházának tanítása szerint éljünk. Ezen az úton kell szellemi tudatlanságunkra és gyengeségünkre gyógyulást keresnünk.

2.    Csak abban az esetben szabad valamely dolognak, mely természetfölötti módon jelentkezik előttünk, hitelt adnunk, ha nem ellenkezik Krisztusnak és Egyházának tanításával.

3.    Az a lélek, amely kinyilatkoztatásokat kíván, hibát követ el. Ezekre ugyanis semmi körülmények között nincs szükségünk, mert a természetes eszünk és az evangélium törvénye minden dologban eligazíthat bennünket.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.