Hitvédelem

A “Sacra Liturgia USA 2015″ konferencia után

altNemrég közzétettük az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció Ferenc pápa által pár hónapja kinevezett új prefektusának, Robert Sarah bíboros úrnak levelét a „Sacra Liturgia USA 2015” konferencia résztvevőihez, melyben kiemeli, hogy a Pápa azt várja el tőle, hogy folytassa a liturgia megújulásáért végzett törekvéseket a II Vatikáni Zsinat és a XVI Benedek pápa által kijelölt úton.

A mostani cikkben, mely a Szentszék hivatalos közlönyében jelent meg láthatjuk, hogyan szeretné Sarah bíboros ezt a feladatot konkrétan megvalósítani. Igazi „ratzingeriánus” liturgikus teológiával állunk szemben, és örömünkre megállapíthatjuk: a „reform reformja” mozgalom tovább halad, legfelsőbb egyházi támogatással. Mi is ehhez szeretnék hozzájárulni tevékenységünkkel, melyet az emeritus pápa mély értelmű teológiai tanítására alapozunk. A hagyományos rítust is azért ápoljuk, azért igyekszünk a tőlünk telhető legméltóbb formában celebrálni, valamint  spirituális mélységét megélni és feltárni, hogy az egész Egyháznak („universae Ecclesiae”) hasznára váljék.

Share
Bővebben...

Pápai enciklikák

papai-cimer

Frissítve: 2017 július. A szerk.

Magyarul is elérhető enciklikák és körlevelek gyűjteménye

(Forrás: Szent István Társulat)

Az Apostoli Szentszék könyvkiadója
Alapítva: 1848

Share
Bővebben...

Universae Ecclesiae instrukció

alt„ECCLESIA DEI” PÁPAI BIZOTTSÁG

INSTRUKCIÓ
Őszentsége, XVI. Benedek pápa
Summorum Pontificum motu propriójának
végrehajtásáról

Share
Bővebben...

Apostoli körlevél az emberi szabadságról

altLibertas praestantissimum  (1888)

(Magyarul Sarday Salvany Felix: A liberalismus bűn c. könyvében jelent meg)
"... De igen sokan - Lucifert követve, akinek gonosz jelszava az, hogy „nem szolgálok" — a szabadság neve alatt bizonyos képtelen és hazug szabadosságot értenek."

Share
Bővebben...

A szent zene és ének

alt

Sacrosanctum Concilium

A II. Vatikáni Zsin SACROSANCTUM CONCILIUM kezdetű konstitúciója a szent liturgiáról
1963. december 4.

Hatodik fejezet
(A szent zene jelentősége)

112. Az egyetemes Egyház zenei hagyománya fölbecsülhetetlen értékű kincs. Minden más művészi kifejezésmód fölé emelkedik, leginkább azért, mert a szent szövegeket kísérő dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és integrális része.

Share
Bővebben...

DONUM VITAE (1987)

altHittani Kongregáció
Instrukció a kezdődő emberi élet tiszteletéről és az utódnemzés méltóságáról
Fordította: Gresz Miklós

Share
Bővebben...

A keresztény elmélkedés néhány szempontja

alt

Levél a Katolikus Egyház püspökeihez (1989)

BEVEZETÉS

1. Korunk számos keresztény emberében él a hiteles és elmélyült imádkozás megtanulásának a vágya, a sok nehézség ellenére is, melyeket a modern kultúra állít a csend, az elmélyedés és az elmélkedés felismert szükségletének útjába. Az érdeklődés, amely az elmúlt években az egyes keleti vallások és azok sajátos imádkozási formáihoz kapcsolódó elmélkedési módok iránt a keresztények között is felébredt, nem csekély jele a lelki elmélyedés és az isteni misztériummal való mély kapcsolat igényének.

Share
Bővebben...

Az Apostoli Szentszék dekrétuma a kommunizmusról

altXII. Piusz pápa ma is érvényben lévő, 1949. július 1-jén kelt határozata (DH 3865), amelyet XXIII. János pápa megerősített (DH 3930).

Share
Bővebben...

Mystici Corporis

altŐszentsége

XII. Pius pápa

Isten szolgáinak szolgája

JÉZUS KRISZTUS MISZTIKUS TESTÉRŐL

szóló enciklikája

Share
Bővebben...

Fatima üzenete

altHittani Kongregáció
A fordítás a L'Osservatore Romano 2000. június 30-i, heti kiadásának szövegéből készült.
Fordította Dr. Diós István

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.