Hitvédelem

HUMANUM GENUS

altŐszentsége
XIII. Leó pápa
Isten szolgáinak szolgája

„HUMANUM GENUS”
kezdetű enciklikája
a szabadkőművességről

1884. április 20.

Share
Bővebben...

A halálos és a bocsánatos bűnről (KEK)

altIV. A bűn súlyossága:
1854 A bűnöket súlyosságuk szerint kell mérlegelni. A halálos és bocsánatos bűnök közötti különbségtétel, mely már a Szentírásban megfigyelhető, [94] az Egyház hagyományában általánossá vált. Az emberi tapasztalat e különbségtételt megerősíti.

Share
Bővebben...

Részletek XII. Piusz két apostoli leveléből

altLuctuosissimi eventus (1956. okt. 28.)

Értse meg mindenki, hogy a népek életének megzavart rendjét nem lehet helyreállítani sem a fegyverek halált osztó erejével, sem a polgári lakosság erőszakos elnyomásával, amely belső érzéseiket elfojtani nem tudja, sem megtévesztő tanokkal, amelyek megrontják a lelkeket, sértik a polgári és keresztény lelkiismeretet, továbbá az Egyház jogait. A jogos szabadság után való vágyat külső erőszakkal nem lehet elfojtani soha.

Share
Bővebben...

"Korunk több tekintetben hasonlít a XII. századhoz"

alt"Mivel pedig a föléledõ keresztény szellemnek eredeti hatalma minden hely és kor sebeire alkalmas gyógyír, nincs kétség benne, hogy Szent Ferenc intézményéi korunknak is nagy hasznára válnának - annál is inkább, mert korunk több tekintetben hasonlít a XII. századhoz.

Share
Bővebben...

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK)

KEKA Római Katolikus Egyház tanításának összefoglalása

Megjelent franciául 1992-ben, magyarul 1995-ben. A hivatalos latin szöveg 1997. VIII. 15-én jelent meg. Ennek alapján készült az itt olvasható szöveg, figyelembe véve az előző fordítást is.

Share
Bővebben...

Egyetemes Zsinatok dokumentumai

alt

Az I. Vatikáni Zsinat dokumentumai

DEI FILIUS (Hittani rendelkezés a katolikus hitről)

PASTOR AETERNUS (Első hittani rendelkezés Krisztus Egyházáról)
- (Strukturált változatban)

Share
Bővebben...

A szexuális visszaélések kezeléséről

A Hittani Kongregáció levele a püspöki konferenciákhoz az egyháziak által kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélések kezeléséről

Apapa-gyerekekz elmúlt napokban (május 3-i dátummal) a Hittani Kongregáció levelet intézett minden püspöki karhoz, hogy segítséget nyújtson a püspöki karoknak irányvonalak kidolgozásához az egyházi személyek által kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélések kezelésében. A püspöki karoknak 2012. május végéig kell ezeket az irányelveket megfogalmazniuk és eljuttatniuk a Hittani Kongregáció prefektusához, William Levada bíboroshoz.

Share
Bővebben...

Közlemény Anthony de Mello SJ atya írásaival kapcsolatban

alt

Az indiai jezsuita atya, Anthony de Mello (1931-1987), jól ismert számos publikációja alapján, melyeket sok nyelvre lefordítottak, s melyek ismertté váltak szerte a világon, bár ezen írások közül nem adta jóváhagyását mindegyik megjelenéséhez.

Művei, melyek szinte kizárólag rövid történetek formáját öltik, a keleti bölcselet néhány érvényes elemét hordozzák. Ezek segíthetik az önuralom elérését, a szabadságunkat korlátozó kötöttségek és érzések feloldását, és az élet viszontagságainak derűs megközelítését. Korai írásaiban, de Mello atya, jóllehet a buddhista és taoista spirituális áramlatok befolyását mutatja, megmaradt a keresztény lelkiség határain belül. Ezekben a könyvekben az ima különböző fajtáit tárgyalja: fohász, közbenjárás és dicsőítés, vagy szemlélődés Krisztus életének misztériumairól, stb.

Share
Bővebben...

Értelmezések és vélemények az új szentszéki instrukcióhoz

vatican-logoArra kéri a püspököket az Universae Ecclesiae, a régi rítus celebrálását szabadabbá tévő Summorm Pontificum pápai rendelkezéshez fűzött, pénteken megjelent instrukció, hogy legyenek nagyvonalúak a régi rítust, azaz a római rítus rendkívüli formáját ünneplő közösségekkel – írja a Catholic Heraldnak a dokumentumhoz írt kommentárja.
Share
Bővebben...

Vassula - 2007

Újabb Vatikáni dokumentum Vassulával kapcsolatban

vatican-logoHITTANI KONGREGÁCIÓ
2007. január 25.
Jegyz. sz. 54/92-24945

Eminenciás / Excellenciás Uram!

A Hittani Kongregációhoz folytonosan érkeznek kérések Vassula Rydén úrhölgy írásaival és tevékenységeivel kapcsolatos útmutatásért. E kérések különösen az 1995. október 6-i Közlemény jelentőségét érintik, valamint azokat a kritériumokat, amelyek figyelembevételével a helyi egyházaknak a Vassula Rydéntől származó írások terjesztésének tanácsosságát meg kell ítélniük.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.