Hitvédelem

Hogyan kommunikálj nem hívőkkel? - Karantén verzió

Hodász András atya videója a #papifrankó sorozatból

 

Share

Mit tettél a testvéreddel?

alt

(Részlet Nicolas Diat – Robert Sarah: Esteledik, a nap már lemenőben című könyvéből. SZIT. Budapest, 2019. Megrendelhető itt.)

NICOLAS DIAT:

Hogyan lehetne meghatározni azt a cinizmust, amelyről olyan gyakran beszél a „polisz" kormányzásával kapcsolatban?

ROBERT SARAH BÍBOROS:

A régi görög nyelvben a „cinikus" kifejezés a küon szóból származik, ami kutyát jelent. A cinizmus filozófiai irányzatát elméletben Anthisztenész, Gorgiasz hűséges tanítványa dolgozta ki. Felnőttként Szókratészhoz csatlakozott, akitől leginkább azt vette át, hogy a jellem szilárdsága a fontos. Ám ebben ő az ember egyfajta végső rendeltetését látta.

Share
Bővebben...

A pápához való hűség jelentésének tisztázása

alt

Egyetlen őszinte ember sem tagadhatja le azt a szinte általános doktrinális zavart, ami napjainkban az Egyház életében uralkodik. Ez elsősorban a házasság felbonthatatlanságával kapcsolatos kétértelműségeknek köszönhető, melyet relativizálnak azzal, hogy élettársi kapcsolatban álló személyek járulhatnak szentáldozáshoz; a homoszexuális cselekedeteket egyre növekvő számban hagyják jóvá, melyek eredendően ellenkeznek a természettel és Isten kinyilatkoztatott akaratával olyan tévedések miatt, melyek a mi Urunk Jézus Krisztus unikális (egyedi, az „egységet őrző”. A ford.) voltával és megváltó munkájával kapcsolatosak, és melyek relativizálása a vallások sokféleségére vonatkozó téves állítások révén történik, különösen a pogányság különféle formáinak és azok rituális gyakorlatainak elismerése következtében, a pán-amazóniai püspökök szinódusának soron következő gyűlésére készített Instrumentum Laboris [munkadokumentum] által.

Share
Bővebben...

Az Advent és a várakozás

alt

(Sokan, szépen, ügyesen megírták már a várakozás titkának novelláit, színdarabjait, filmjeit. De ha lenne időm, én is megírnám ezt a filmet, valami ilyesmit, nem másról, mint a nagy VÁRAKOZÁSRÓL…)

Az egyik film története abból áll, hogy az asszony minden nap kimegy az állomásra, és várja a vonatot. A vonatot, amely a férjet hozza haza a hadifogságból.

Share
Bővebben...

Imádkozzatok szívvel (5)

altSZENTSÉGIMÁDÁS

1. Szent, szent, szent Jézus a legszentebb Oltáriszentségben! Igen, szent vagy és mindenek felett szent, ó, Jézus! Csendben elrejtőztél egy egyszerű falat kenyérben. Itt vagy előttem. Add, hogy szívemmel értsem meg, hogy Te értem és miattam vagy itt élő. Tölts el élő hittel, mellyel hinni tudom, hogy Te itt vagy és én Előtted vagyok! Adj kegyelmet, hogy leboruljak előtted egész lényemmel, lelkemmel, szellememmel és testemmel!

            Minden szentek és angyalok, legyetek most velem, és hódoljatok az Úr Jézus Krisztus előtt! Mária, Megváltóm és mindannyiunk Anyja, légy Te is velünk. Te szólítottál fel engem imára, imádásra és biztosítottál arról: nem leszek egyedül e pillanatban a Te élő Fiad előtt. Hálát adok ezért az üzenetedért:

Share
Bővebben...

Szentek közössége... és a pörkölt

alt

/Ez az emlékkő különösen kedves számomra./

 Szegeden történt, amikor még kispap voltam. Egyik szombat este én voltam az ügyeletes a konyhán és miután elmosogattam láttam, hogy sok pörkölt maradt ki a vacsorából. Lábasba tettem és bár tél volt, hideg volt, kisétáltam vele a katolikus kollégiumba, ahol nagy örömmel fogadták a nem várt vacsorát.

Share
Bővebben...

Szellemi harc van! (3)

alt

Varga László kaposvári megyéspüspök papoknak tartott lelkigyakorlatos anyagát adták közre az egyházmegye honlapján.

Az előadások a szó legszorosabb értelmében életmentő fontosságúak, és a laikus hívő által ugyanúgy értelmezhetők. Az egy-egy óra időtartalmú tanításokat javasoljuk kisebb közösségben, együtt is meghallgatni és a hallottakat szükség esetén megbeszélni.

Share
Bővebben...

A torinói eucharisztikus csoda

alt

Torino: Az Oltáriszentség az egyház szentségeinek csúcspontját alkotja és ez már önmagában véve is csodálatos tett. Nem véletlenül nevezi Aquinói Szent Tamás „drága, csodálatos, üdvösségszerző és minden gyönyörűséggel teljes vendégségnek” az eucharisztikus lakomát. A századok folyamán – főként Európa országaiban – számos csodás esemény történt az Oltáriszentség körül.

A mintegy 60 ismertebb csoda közül a legtöbb – 20 – Franciaországban történt, 17 Itáliában, 11 Spanyolországban, de Belgium, Hollandia, Portugália, Németország és Lengyelország is magáénak mondhat eucharisztikus csodákat. A legrégibb csodaként tartják számon az itáliai Lanciano városban a VIII. században történt csodát. 

Share
Bővebben...

Az élet virágai... - Imre atya írása

altLátszólag minden rendben van, kezded a beszélgetést, mégis egyre az az érzésed, hogy olyan nyomasztóan szürkék és egyhangúak a hétköznapjaid. Az utóbbi időben mintha valamilyen nagy terhet hordoznál... Mintha soha nem lennének ünnepnapjaid... Mintha csak csupa ólmos, borongós, esős napokból állna az életed... 

Hallgatlak, ahogyan szomorúan ecseteled érzéseidet...

Share
Bővebben...

XII. Pius pápa 1942. évi karácsonyi rádióbeszéde

alt

Történelmi rádióüzenetében, 1942 karácsonyán XII. Pius pápa mesterien és biztos látással mutatja be az Isten törvény és akarata szerinti igazi társadalom vízióját.

„A rend, amely a társas élet alapja az embereknél, vagyis az olyan szellemi és erkölcsi lényeknél, akik természetüknek megfelelő cél megvalósítására törekszenek, nem csupán számszerűleg különböző részek merőben külső összetétele, hanem sokkal inkább – és ennek is kell lennie – egy belső egységnek minél tökéletesebb megvalósítására irányuló törekvés, ami nem zárja ki a tényleges valóságban gyökerező különbözőségeket, amelyeket a Teremtő akarata vagy természetfeleltti irányelvek szentesítettek.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.