Isten befogadása cselekvő aktivitás

 alt

Áder János államfő tanúságtétele a NEK pénteki napján

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) hatodik napján, szeptember 10-én a budapesti Hungexpón Áder János köztársasági elnök tanúságtételét hallgathatta meg a közönség.

„Miért történt ez meg velünk? Miért így alakult az események láncolata? Miért velünk történt ez? – tesszük fel gyakran a kérdést életünk eseményeivel kapcsolatban. Az egyik válasz: véletlen csupán. A másik: a Jóisten akarta így” – kezdte tanúságtételét Áder János köztársasági elnök, aki három történet segítségével világította meg mondanivalóját.

Az első az államfő Ferenc pápánál 2013 őszén tett látogatásához fűződik. Egy ilyen látogatás alkalmával ajándékot is szoktak vinni a vendéglátónak, vagyis felmerült a kérdés, hogy mi is legyen az. Végül egy 1920-ban készült ezüstserlegre és egy olyan reprint kötetre esett a választás, mely Szent Pál leveleit tartalmazta Komjáti Benedek fordításában. A harmadik ajándék egy kis üveg Mátraverebély-Szentkútról származó forrásvíz volt. „Véletlen-e, hogy Róma felé utazva arról olvashattam, hogy több milliárd forintból felújítják e kegyhelyet? Véletlen-e, hogy a Szentatya ezzel a vízzel rajzolt keresztet családom tagjainak homlokára, és a négyszemközti találkozó egyik fő témája vizeink védelme volt? A Szentatya ekkor fogalmazta meg a nyilvánosság számára, hogy a teremtett világ védelméről enciklikát szeretne kiadni, erről pedig először én tájékoztathattam a sajtót. Véletlen, hogy Orbán Viktor egy sportsérülés miatt nem tud ott lenni a mátraverebély-szentkúti kegyhely alapkőletételén, ezért ezen én voltam jelen?” – tette fel a kérdéseket Áder János köztársasági elnök, aki ezután Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikájának egyik imáját idézte. Ebben többek között ezt olvassuk:

 

Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét,
hogy ámulattal tekintsünk rájuk,
hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk
minden teremtménnyel
végtelen világosságod felé vezető utunkon!

 

A következő történet középpontjában a beszédtechnika művelése állt. Mint Áder János elmondta, Vadász Ágnes segítségével tanulja a retorika mesterségét. Ezeken az órákon versek is előkerülnek. Így merült fel az ötlet, hogy készüljön egy kötet, melyben a magyar költők istenes verseiből válogatnak. Meg is jelent ez a könyv Égre néző címmel. A gyűjtemény szerzői korban, stílusban és lelkialkatban is eltérnek egymástól: van benne visszahúzódó és prédikátor hajlamú, vallomástévő és félve kétkedő, hálaadó és számonkérő, feleselő és nyugalmat kereső. Ebben a kötetben megtaláljuk József Attila Az Isten itt állt a hátam mögött című versét is:

 

Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte a világot
Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám és nem emelt föl engem.
Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erő, lábraállni, bennem.

Ugy segitett, hogy nem segithetett.
Lehetett láng, de nem lehetett hamva.
Ahány igazság, annyi szeretet.
Ugy van velem, hogy itt hagyott magamra.

Gyönge a testem: óvja félelem!
De én a párom mosolyogva várom,
mert énvelem a hűség van jelen
az üres űrben tántorgó világon.

 

Áder János elmesélte, hogy egy adventi fogadáson Szabó István református püspöknek nagy örömmel adta hírül a kötet megjelenését. Idézte is József Attila sorait: „Az Isten itt állt a hátam mögött, / s én megkerültem érte a világot”. Erre a püspök megkérdezte: „És miért nem fordult meg?”

A teljes cikk elolvasható itt.

Share