Tizenöt rendkívüli tanúságtétel (4)

altXII

„Mélyen Tisztelt Uraim, íme egy csoda, ami a szabadulás rózsafüzére által történt velem. Összevesztem a vőlegényemmel, miután kétszer egy másik nővel ment el valahova. Nagyon fájt, de meg kellett szakítanom kapcsolatunkat. Olvasni kezdtem a szabadulás rózsafüzérét, és alig telt el egy hét, ő visszajött hozzám, még több szeretettel és megváltozva. Az Úr meghallgatott engem.

Most anyámért imádkozom, aki nem tud járni. Hamarosan tanúságot teszek erről, mert annyira erős a hitem. Sok szeretettel”

(Syl/Curacao/Brazilia)

XIII

„Szeretném növelni a tanúságtételek számát Ian testvérem gyógyulásával, akit nemrég részesített ebben a kegyelemben az Úr. Hasi fájdalmai voltak, amitől lefogyott, sápadt, fáradékony lett, tele fájdalommal. Elvégeztek néhány vizsgálatot, az orvos azt ajánlotta, maradjon otthon pihenni néhány napot, és várja meg az eredményeket.

Nem sokkal ezelőtt veszítettük el anyánkat, ezért elég zavart és aggódó voltam testvéremmel kapcsolatban. Ilyen problémák mellett kezdtem el rögtön imádkozni a szabadulás rózsafüzére imát. Folyamatosan imádkoztam éjjel és nappal. Nem tudtam koncentrálni semmi másra, csak a szabadulás rózsafüzére imára, kérve Jézust. hogy gyógyítsa meg.

Munka alatt mondtam el a kilencedet a szabadulás rózsafüzére imával. Bárhol is voltam, imádkoztam. A kilencedik rózsafüzér befejezése előtt a szívemben bizonyos voltam, hogy testvérem meg fog gyógyulni, még ha kicsit még aggódtam is és nyugtalan voltam. Folytattam az imát és a helyzetet az Úrra bíztam, hogy teljesen meggyógyítsa. Remélve, hogy a vizsgálatok eredménye azt igazolja, hogy nincs komoly baj, megírtam ezt a tanúságtételt, hogy elküldjem e-mail által.

Mára megkaptuk az eredményeket és beigazolódott, hogy nem olyan komoly a baj, hogy ne lehetne némi gyógyszerrel orvosolni. Megtartom ígéretemet és elküldöm ezt a tanúságtételt, hogy közre lehessen adni abban a reményben, hogy még több ember ismeri meg a szabadulás rózsafüzére imát, ami az elmúlt két évben sok probléma leküzdésében segített nekem.

Köszönöm Neked, Uram, Jézus megment, Jézus meggyógyít, Jézus megszabadít.”

(Helene/Trinidad és Tobago)

XIV

„Kedves Raboni, üdvözlet és nagyrabecsülés Arunból. Felzaklatott és elmélkedésre késztetett a szabadulás rózsafüzére könyv.

Köszönöm és gratulálok az ima ezen könyve által elvégzett munkához és a csodálatos hozzászólásokhoz. A szavak tényleg megérintették a szívemet olvasás közben. Bizonyos vagyok, hogy emberek millióit is megérintik, akik meggyógyulnak, megmenekülnek és megszabadulnak ezáltal.

Ahogy én is egy mély átalakulást tapasztaltam meg saját életemben, miután elmerültem a könyvükben, azt tapasztaltam, hogy néhány barátom életében is hasonló hatás mutatkozott.”

(Arun Kumar SJ/Chennai/India)

XV

„Kedves Regis és Maisa, Szeretném, ha tudnátok, mennyire nagyra becsülöm a szabadulás rózsafüzére könyveteket. Sok ember kérte már tőlem kölcsön. Szeretnék tanúságot tenni a sok kegyelemről, amiben részesültem azóta, hogy elkezdtem imádkozni a mi Urunk, Jézus ezen csodálatos imáját.

Ez valóban hatékony ima. Érzem a mi Urunk Lelkét, amikor mondom ezt az imát. Jézus szívét érzem magamban. Nagy békét és gyöngédséget érzek minden alkalommal, amikor elmondom ezt az imát. Szeretném, hogy amennyi csak lehetséges, annyi ember ismerhesse meg a mi Urunk Jézus ezen csodálatos imáját. Kérem, hogy adják közre tanúságtételemet a következő kiadásban, ha lehet.

A múlt év decemberében, nem sokkal karácsony előtt a férjem elvesztette az állását, egy ismert olajtársaságnál dolgozott Abu Dhabiban. Nagyon el voltunk keseredve, amikor egy jó barátunk javasolta, hogy mondjuk el a szabadulás rózsafüzére imát.

Amikor először imádkoztam, a férjemet behívták egy beszélgetésre ugyanahhoz a céghez, ahol korábban dolgozott. Mivel jó dolgozó volt, jó esélye volt arra, hogy ismét felvegyék. De ehhez sikerülnie kellett a beszélgetésnek!

Imádkoztam az Úr Jézushoz, és mielőtt az imára választ kaptam volna, éreztem az Úr Jézus csodálatos erejét a szabadulás rózsafüzére ima által. Ez olyan, amit szóval nehéz kifejezni. Ezek után kaptam a jó hírt, hogy a férjem várakozáson felül teljesített a beszélgetésen. Három ember ült még benn ezen a interjún. Azt mondta, hogy nagyon különös volt, de nem volt ideges. Meg volt lepve, hogy milyen magabiztosan válaszolt minden kérdésre, ráadásul jó benyomást tett rájuk azzal, hogy meg is nevetette őket! Nem sokkal később kaptuk a jó hírt, hogy újra alkalmazzák.

Erősen hiszem, az Úr Jézusban vetett hitemmel, hogy ez nem lett volna lehetséges a szabadulás rózsafüzére nélkül. Ez valóban csoda volt a mi életünkben.

Közvetlenül ezután a második kegyelem, amit kaptam, anyámmal volt kapcsolatos. Ő özvegy, öreg és beteg. Évek óta próbáljuk meggyőzni, hogy éljen velünk és négy gyermekünkkel Abu Dhabiban. A múlt októberben nagyon boldogok voltunk, amikor végre beadta a derekát. Az állandó vízuma megszerzése nagy gondot jelentett. Igen nehéz ilyet szerezni kivándorlók számára.

A mi Urunkhoz fordultam az ima által, és mint egy második csoda, az egyik fiatal szomszédunk hirtelen felajánlotta segítségét ehhez. Azt mondta, amit tud, megtesz annak érdekében, hogy ezt a vízumot megkaphassuk. Nem telt sok időbe, hogy anyámat közöttünk üdvözölhettük Abu Dhabiban. Nagy örömünk ez, hogy anyám együtt lehet velünk. A kivándorló vízumot csak egy évre adták meg.

De hiszem, hogy az Úr Jézus a szabadulás rózsafüzére által képes lesz ennek meghosszabbítására májusban. Attól kezdve számtalan más kegyelemben is részesültem mind a munkámban, mind a személyes dolgaimban. Az Úr Jézus minden imámat meghallgatta a szabadulás rózsafüzérén keresztül.

Napi imámmá vált: nem tudom addig elkezdeni a munkát a számítógépen, amíg el nem mondom ezt az imát. Csak egy tizedet mondok el az Úr szándékaira, de ez segít engem a napi küzdelmeimben, bensőm mélyén tudom, hogy az én Uram gondoskodik rólam összes gondom és örömöm közepette. Köszönöm Neked, Jézus.

Még egyszer, nagyon köszönöm ezt a csodálatos és hatékony imát. Kívánom a legjobbakat nektek, az Úr áldásával. Dicsőség az Úrnak ezért a további kegyelemért !”

(Nancy/Abu Dhabi/India)

Share