Érzed az Úr örömét?

alt

Mi az a tevékenység, ami igazán örömmel tölt el? Örömet okoz a munkád, vagy egyéb, rendszeresen végzett tevékenységeid? Saját tapasztalatom, hogy nincs annál felvillanyozóbb, mint amikor a helyünkön érezzük magunkat Isten tervében, tesszük, amit Ő szeretne, a tőle kapott képességeinket és ajándékainkat felhasználva.

Sosem felejtem el, amikor először láttam a Tűzszekerek című mozifilmet. Egyik örök kedvenc sportfilmemmé vált, ugyanakkor a film két különböző valós személy életét mutatja be. Harold Abrahams a Cambridge-i egyetem hallgatója, egy zsidó származású angol, és 1924-ben a világ leggyorsabb rövidtávfutója volt, míg Eric Liddell skót, elkötelezett keresztény, és Abrahams legnagyobb ellenfele volt az 1924-es párizsi olimpián.

Abrahams-t a siker motiválta, ám Liddell célja az volt, hogy az Urat szolgálja és dicsőítse minden cselekedetével. Tisztában volt azzal, hogy Isten külföldi misszióba hívja őt Kínába, ugyanakkor azt is érezte, hogy Isten azt akarja, hogy vegyen részt az olimpiai játékokon. Évekkel később, Kínában bekövetkezett halála után személyes naplójában a következő sorokat találták: „Hiszem, hogy Isten céllal alkotott engem, de gyorssá is formált. Amikor futok, az Ő örömét érzem.” Ezek a felejthetetlen szavak a Tűzszekerek c. filmben is elhangoznak a Liddell-t alakító színész szájából. 

Még nem voltam Jézus Krisztus követője, amikor először láttam a filmet egy munkatársammal, de mélyen megérintett Liddell története. Gyanítom, hogy ez is egy tényező volt három évvel későbbi megtérésemhez vezető utamon. Atlétaként azonosulni tudtam a két férfi közötti versengéssel. Sőt, a film megnézését követően elkezdtem kocogni kikapcsolódás gyanánt. A film arra inspirált, hogy megpróbáljam érezni Isten örömét futás közben.

Manapság sok tevékenységemben érzem Isten örömét, valamint abban a személyben is, akivé váltam Krisztus-követő utamon. Amikor kliensekkel foglalkozom biztosítási vállalkozásomban, golfozom, írok, vagy mentorálok valakit, érzem Isten örömét abban, ahogy az általa adott lehetőségekkel élek és feladatokat végzem. Mindezt alázattal mondom, hiszen tudom, hogy sokan mások szintén megélik Isten örömét mindennapi életük során. Életem középpontja most Krisztus és az Ő Lelke, Ő vezet engem a mindennapokban. Tudsz ehhez kapcsolódni? Érzed az Ő örömét?

Vizsgáljuk meg, hogyan jelenik ez meg Jézus és az ő tanítványai szavaiban. A János evangéliumában olvasható főpapi imában Jézus így imádkozik értünk: „Én megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük” (János evangéliuma 17, 26). Ez a szeretet és öröm jelenik meg az Úr bennünk való örömében, amikor Krisztusban bízunk és Őt követjük napról napra.

A Filippiekhez írt levél 3, 7-9-ben Pál apostol a következőket írja: „…ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Jézus Krisztus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján.” Pál írásaiból nyilvánvalóvá válik, hogy valóban megtapasztalta Isten örömét, körülményei és megpróbáltatásai ellenére.

Hadd kérdezzelek meg nyíltan: érzed az Úr örömét az életedben? Amennyiben nem, szeretnéd? Ez a lehetőség mindenki számára nyitva áll, aki alázattal és megbánással jön Krisztushoz, és aki belé veti a hitét, mint Urába és Megváltójába!

Forrás: keve.org, Monday Manna

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.