Ezer Üdvözlégy Gyümölcsoltó Boldogasszony napján

alt

1977. nyár elején zarándokúton Medjugorjeban megismertem egy kissikátori asszonyt, akivel rövidesen meghitt baráti kapcsolat alakult ki. Tőle (tőlük) hallottam, hogy falujukban az volt a szokás régen, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony előestéjén az asszonyok (néha férfiak is) este nyolckor elmentek a templomba, és 1000 (ezer) Üdvözlégyet imádkoztak gyermekáldásért!

Csak egyszerűen Üdvözlégyeket mondtak egymás után, nem rózsafüzér titkokkal. Esetleg Hiszekeggyel, Miatyánkkal kezdték este. Aztán, amikor az 1960-as években a falu népe gyárba járt dolgozni, és nem a földeken, erdőben, akkor megfogyatkozott az imádkozók száma, csak az öregek és munkanélküliek tudtak jönni.

Édesanyja, aki mos 77 éves, még járt imádkozni. Amikor én először voltam náluk Kissikátorban, akkor 365 főből állt a falu lakossága. Ez a pici kis falu Ózdtól nyugatra mintegy 16 km-re fekszik, ma már csak 298-an vannak, főleg  öregek és munkanélküliek.

Azért nevezik Kissikátornak, mert egy kis sikátorvölgyben van, a mind alacsonyabb hegyek között. A legenda szerint IV. Béla királyunk a szörnyűséges  Muhi csata után ezen a sikátorvölgyön menekült hű embereivel, majd folytatta  útját az Áj-völgyében, a mai Szlovákia felé.

A hely történetéhez hozzá tartozik, hogy a falu dombja fölött egy gyönyörű  kis körtemplom áll most, mellette a temető. Még él az a most már 84 éves  öregasszony, akit kicsi lányka korában anyja magával vitt a temetőbe, amíg ő  a család sírjait gondozta. A kicsike a templom mellett, a homokban játszott, s kikotort egy nagyon szép tálat, amelyről szakemberek megállapították, hogy  Árpád-kori  keresztelő  tál.  Ez  bizonyította,  hogy  Árpád-kori  a  körtemplom.  (Az áldott emlékű Bálint Sándor néprajzkutató nem említi könyveiben ennek  a lassan kihaló falucskának a nevét.)

Hitem és meggyőződésem, hogy 1242 és 1956 után legfőbb ideje felújítani ennek a falunak ezt a nemes, és igen sokáig élő hagyományát. Minél több  helyen igyekezzünk az ő példájukat követve vállalni az éjszakai virrasztás áldozatát, és Gyümölcsoltó Boldogasszony vigíliáján este nyolctól imádkozni kezdeni az ezer Üdvözlégyet magyar jövőnkért, gyermekáldásért.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.