Van jó ebben a világban és érdemes küzdeni ezért

alt

A gonoszság valósága egyszerűen nyomasztó. Amikor rádöbbenünk, hogy milyen mértékben látszik a gonoszság a világon, még az egyházban is, ez rendkívül elkeserítő lehet.

Mindazonáltal állítom, hogy a látszat ellenére az Egyházban és a világban több jó van, mint gonosz. A gonosz egyszerűen csak több figyelmet kap.

Szerte a világon vannak hűséges papok, akik csendben és hűséggel dolgoznak. Vannak olyan hívők, akik böjtölnek és szakadatlanul imádkoznak az Egyházért. Vannak olyan szülők, akik gyermekeiket a szentségre nevelik, ápolják a szeretet és az önfeláldozás légkörét otthonukban. Vannak üzletemberek, akik tanúságot tesznek az Evangéliumról munkahelyükön. Vannak szent férfiak és nők, akik a legkisebbeket szolgálják Krisztus nevében.

Az ilyen apró cselekedetek erősebbek, mint gondolnánk. Ahogy Tolkien Gandalf által egyszer azt mondta: „Egyesek úgy vélik, hogy ez nagy hatalom, mely a gonoszságot képes ellenőrizni, de nem ezt találtam. A hétköznapi emberek apró, hétköznapi tettei azok, melyek a sötétséget kordában tartják. A jóság és a szeretet kis cselekedetei.”

A szeretet és a nagylelkűség cselekedetei soha nem fognak a főcímekben szerepelni. Ez soha nem söpri végig a szociális médiát, nem lesz kiemelve az éjszakai hírekben. De mégis valósak, és Isten látja őket.

Ne felejtsd, hogy az ördögnek egy küldetése van: Isten dicséretének elnyomása azáltal, hogy elvon bennünket a jóságtól, melyben élünk és ami a lényünk. Folyamatosan azon dolgozik, hogy elnyomja Teremtőnk dicséretét a düh, a gyűlölet és fájdalom üvöltése által. Úgy tűnik, hogy túl gyakran engedjük, hogy sikeres legyen.

Minden nap felkel a nap. Az eső esik. Minden pillanatban kegyelmek és ajándékok érkeznek mennyei Atyánktól. Mindenütt a szeretet működik türelmesen, csendesen és észrevétlenül. Mindenütt az élet győzedelmeskedik a halál fölött, jóság sugárzik Isten szívéből teremtményei felé. És ez soha nem szűnik meg.

Testvérem, mivel töltöd meg elmédet? Gonosz dolgokkal, melyek haragot és szorongást keltenek, vagy olyan jó dolgokkal, melyek dicsérettel és hálaadással töltik el szívedet?

A megpróbáltatás napjaiban arra bíztatlak, hogy töltsd meg elmédet a jóval. Élvezd az élet egyszerű örömeit és magasztald Istent ezekért. Élvezd a naplementét. Örvendezz, szeresd feleségedet és gyermekeidet. Imádkozz és adj hálát minden lélegzetedért. Vedd észre a jóságot, ami körülötted van, és azért, mert mindig ott van.

A gonosz és a csúfság valóságos. De ugyanígy a jóság is, és ez mindig nagyobb.

Szent Pál szavaival fejezem be:

Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. 

Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos.” – (Fil4, 6-8)

Az angol nyelvű forrás itt található.

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.