“Most belépsz a missziós területre”

alt

Mi jut eszedbe, amikor azt a kifejezést hallod, hogy ’missziós terület’? Általában egy távoli vidékre gondolunk, idegen kultúrájú emberekkel, akik számunkra ismeretlen, furcsa nyelven beszélnek. Gondoltál-e valaha úgy a missziós területre, mint ahol az irodádból kilépve találod magad, vagy mint az emberekre, akikkel a következő üzleti hívásod során kerülsz kapcsolatba?

Néhány éve egy barátom, Ken Johnson létrehozott egy lelkészséget cégtulajdonosok és felsővezetők részére. Egyik célja az volt, hogy segítsen a tagoknak felismerni, hogy ők voltaképpen misszionáriusok – az irodaépületben, a gyárban, vagy az értékesítés területén. Sőt, Ken kiosztott egy kis nyomtatott feliratot mindazoknak, akik kapcsolatba kerültek a Christian Network Teams-szel, melyen ez volt olvasható: „Most belépsz a missziós területre”.

A Biblia sehol sem írja, hogy csak azok az emberek számítanak „misszionáriusnak”, akik közvetlenül egy gyülekezet vagy missziós szervezet irányítása alatt állnak, vagy akik jövedelme kizárólag adományokból származik. Ebből kifolyólag bárki, aki az üzleti vagy szakmai világban olyan emberekkel dolgozik, akik nem tartják magukat Jézus Krisztus követőinek, joggal mondhatja magát misszionáriusnak.

Amikor Jézus kiküldte követőit földi ideje végén, arra utasította őket, hogy „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet […], tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Máté evangéliuma28,19-20). Ebben aparancsban Jézus sehol sem utal arra, hogy ez kizárólag intézményes, vallási keretek között történhet.

Hasonlóképpen, Jézus az Apostolok Cselekedetei 1, 8-ban kijelentette, hol kell másokat szolgálnunk az Ő nevében: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig”. Ezzel a megfogalmazással Jézus az egész akkorismert világot körülírta. Azt parancsolta követőinek, hogy „bármerre is jártok, beszéljetek rólam az embereknek, legyen az a mellettetek lévő iroda, szomszédság, a város másik fele, vagy a világ egy teljesen más tája”.

Ha belegondolunk, ez azt jelenti, hogy jövedelmünk forrásától függetlenül, megbízást kaptunk arra, hogy bármerre is járunk, Jézus Krisztus képviselőiként szolgáljunk (a CBMC ezt „piaci nagykövetnek” nevezi).

Nincs szükségünk egy különleges elhívásra, hogy elhagyjuk hivatásunkat, vagy a világ egy másik részére költözzünk. Ahogy azt valaki bölcsen megfogalmazta, Isten azt akarja, hogy ott érjük el az embereket, ahol vagyunk, mert ott nyilván nem tudjuk szolgálni Őt, ahol épp nem vagyunk.

A CBMC fennállásának lassan 90 éve alatt több ezer férfit és nőt látott, akik életüket átformáló módon ismerték meg Jézus Krisztust, és közülük sokan váltak Jézus hűséges és buzgó követeivé, nem csak saját városukban és nemzetük körében, hanem bármerre, amerre utaznak, és üzletet kötnek. A Máté evangéliuma 28, 19 szó szerinti fordítása, hogy „bármerre is jársz, tégy másokat Jézus tanítványaivá (követőivé)”.

Bármerre járunk, amerre az Isten által adott lehetőségek vezetnek, feladatunk, hogy őt szolgáljuk, és hirdessük az Örömhírt másoknak.

A KEVE Társaság a CBMC International és az Europartners társszervezete

Forrás: keve.org, Monday Manna

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.