A liturgikus megújulás tíz eleme

alt

Athanasius Schneider püspök ajánlotta  a következő  tíz pont alkalmazását, melyeket a liturgikus megújulás szempontjából alapvető fontosságúnak tart.

Share
Bővebben...

A szentmise a csodák csodája!

Share

Az elköteleződés dala – Jesus Christ you are my life

alt

Az idén hatvanhat éves olasz római katolikus pap szerezte a Katolikus Ifjúság Világtalálkozók általánosan érvényes himnuszát, amelyet emiatt a világ szinte minden szegletében ismernek. Marco Frisina a Vatikán megbecsült zeneszerzője, aki felismerte, hogy a szent zene megőrzése nem azt jelenti, hogy ne volna szükséges párbeszédet folytatni a mai kor zenei nyelvét is felhasználva. Ilyen módon az Istent nem ismerő, jószándékú emberek is megszólíthatóak.

Share
Bővebben...

A liturgiatanulás három lépcsőfoka

alt

…hogy a láthatók megismerésével a láthatatlanok szeretetére ragadtassunk… (a karácsonyi prefáció után)

Az első lépcsőfok: megtanulni és begyakorolni mindent, ami a liturgiában készen adott, látható, hallható, verbális, konkrétan megragadható. Részt venni a liturgikus szertartásokon, megtanulni és mondani a liturgia szavait, fejből tudni a zsoltárokat  és  más  liturgikus  szövegeket,  énekelni  a  liturgikus  éneket,  tenni a mozdulatokat, alkalmazni és átvenni a jeleket, megtanulni – talán még nem látni, de legalább – nézni a templomot, annak tárgyait, a ruhákat, a cselekményeket. Ehhez gyermeki tanulékonyság szükséges, Egyházanyánk iránti engedelmesség, alázatosság. Le kell mondani saját elképzeléseinkről, sőt le kell mondani a szenzáció, a világias élmények iránti vágyakról. Ezért ez a lépcsőfok a lelkiélet iskolájával összevetve a via purgativához, a tisztulás útjához hasonlít.

Share
Bővebben...

Tridenti rítus: az elmélyülés misztériuma

Mi a tridenti rítus lényege, mire segít odafigyelni? Erről szól a premontreiek kisfilmje.

Share
Bővebben...

Gloria, Gloria - egyedi megoldással

Lyrics by: Carrie E. Breck (1910), Music by: Samuel W. Beazley (1910)

Share

A karácsonyi nagyéneklés

alt

Karácsonyi népénekeinket nagyjából a következő csoportokba oszthatjuk:

1. Őskeresztény himnuszok, a misztérium-teológia gondolatkörében és szókészletével (Például: Jöjj nemzeteknek Váltója, Ahol a napnak fénye kél, stb.)

2. A liturgia peremén lévő műfajok (pl. Gyermek születék Betlehemben), és elterjedt középkori európai kanciók (pl. In dulci jubilo). Bibliai ihletésű, dogmatikailag kiérlelt, de kissé könnyedebb hangvételű versek és ennek megfelelő dallamok.

Share
Bővebben...

Misztérium - nyolcrészes liturgikus sorozat

 alt

A misztérium címmel liturgikus sorozat indult az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ünnepéhez kapcsolódva a Duna Televízió műsorán. A nyolcrészes sorozat a római katolikus szentmise mélységeibe vezeti a nézőket, értelmezve az egyes tettek, mondatok, események teológiai és spirituális jelentésköreit. Az első rész szeptember 5-én, vasárnap debütált a Dunán.

Share
Bővebben...

Kinyitottam Jézus előtt az ajtót

alt

Megtérés? Egy kicsit lejáratott, félre- vagy egyáltalán nem értelmezett és meg nem értett fogalom, melyet az ember nem tud hova rakni, csak miután ez megtörtént vele. Így voltam én ezzel; csak később jöttem rá, hogy mi történt velem, hónapok múlva fogalmazódott meg értelmemben az a csoda, amely a szívemben végbement.

Share
Bővebben...

Életem a rózsafüzér

altRegőczi István, Isten vándora (1915-2013)

Csodálatos, hogyan átszőtte életemet a szentolvasó!

Első emlékem gyermekkoromból nagymamám rózsafüzére, melyet édesanyám mint szent ereklyét őrzött. Hányszor elmondta, hogy a nagymama – bölcsőmet ringatva – hogyan imádkozta a rózsafüzér szemeit pergetve a vizimalmunk lapátjáról csorgó vízcseppek ritmikus dallamára.

Amikor Budapestre kerültünk, azzal aludtam el és ébredtem, hogy édesanyám a rózsafüzért rebegte ágyamnál.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.