Schneider püspök „új életpárti mozgalomra” szólít fel az „abortusszal beszennyezett” gyógyszerek, mint a COVID-vakcina elleni tiltakozásul

alt

A globális életpárti mozgalomnak „világosan és egyértelműen tiltakoznia kell az abortusszal beszennyezett gyógyszerek ellen, a meg nem született csecsemők testrészeivel való visszaélés ellen”.

2021. február 19. (LifeSiteNews) - Egy szókimondóan életpárti katolikus püspök egy „új életpárti mozgalom” elindítását kéri, amely elutasít bármit, ami kapcsolatban van az abortált csecsemőkből származó, különböző módon kinyert gyógyszerekkel vagy vakcinákkal.

„Új életpárti mozgalmat kell létrehoznunk” – mondta Athanasius Schneider püspök, a kazahsztáni Asztana segédpüspöke február 19-i előadásán a LifeSiteNews szervezésében megrendezett online konferencián, melynek címe: „A COVID-19 leleplezése: Vakcinák, rendelkezések és globális egészség."

Schneider püspök azt mondta, hogy eddig az életpárti mozgalom „nagyon dicséretre méltó” volt, hogy egységes hangon szólalt fel az abortusz ellen. „De azt hiszem, hogy új idők jönnek, egy új szakasz, az összes életpárti mozgalom új időszaka, hogy világosan és egyértelműen tiltakozzanak az abortusszal beszennyezett gyógyszerek ellen, a meg nem születettek testrészeivel való visszaélések ellen."

„Ez egy új szakasz, és bátornak kell lennünk” – tette hozzá.

Schneider felhívása annak felfedése nyomán született, hogy a kutatók hogyan nyerik ki a számos vakcina – köztük számos COVID-vakcina – kifejlesztéséhez használt sejtvonalakat az élve abortált csecsemőkből, hogy használható szövethez jussanak.

A katolikus egyház 2020-as irányelvei megengedik a katolikusok számára, hogy abortusszal beszennyezett vakcinákat kapjanak, hangsúlyozva, hogy azok a katolikusok, akik az abortusszal valamilyen módon beszennyezett COVID-vakcinát kapnak, „jó lelkiismerettel” tehetik ezt meg „azzal a biztos tudattal, hogy az ilyen vakcinák használata nem jelent formális együttműködést az abortusszal” (az eredeti dőlt betűvel).

Miközben Schneider minden bizonnyal elismerné, hogy nincs formális együttműködés (azaz beleegyező részvétel) a vakcina címzettje részéről egy abortuszban, ahonnan kinyerték a sejtvonalat a vakcinák előállításához, ő is úgy véli, hogy a keresztények „egyszerűen nem törődhetnek bele” abba a ténybe, hogy a különböző gyógyszerek előállítása összekapcsolódik a koraszülött csecsemők lemészárlásával, akiknek testrészeit hasznosítják.

„A meg nem született gyermekek vére Istenhez kiált az abortusszal beszennyezett vakcinákból, az abortusszal beszennyezett gyógyszerekből” - mondta. „Ez a hang az egész világon kiált, és fel kell ébrednünk.”

„Senki sem maradhat néma, aki mélységesen aggódik az élet védelméért és az erkölcsi törvényért, vagy lehet csendes, és tekinthet el ettől a helyzettől,” tette hozzá.

A püspök panaszkodott az egyházi vezetők, különösen a Szentszékhez kötődők miatt, „akik sajnos nem látják az ügy súlyosságát.”

Schneider rámutatott, hogy az abortusszal szennyezett gyógyszerek létrehozásakor „bűncselekmények halmozódnak fel”.

„Az első bűncselekmény a meg nem született gyermek meggyilkolása. Aztán ott van a sejtek kinyerése - ez bűncselekmény, ez szörnyűség. És akkor ott van ezeknek a testrészeknek az újrahasznosítása. És akkor ott van a kereskedelmi forgalomba hozatal, és így tovább. És akkor ott van a gyógyszerek gyártása és a vakcinák gyártása.”

„Mind kapcsolódnak egymáshoz. Nem lehet szétválasztani ezeket” - mondta. „Amikor beveszed ezt a gyógyszert vagy megkapod ezt a vakcinát, nem mondhatod, hogy ’ó, ezek a gonoszságok eltűnnek, és én nagyon távol vagyok [az összestől].' Ez nem igaz. Belépsz ebbe a láncolatba.”

„Eljött az óra, amikor minden jóakaratú embernek, különösen a hívő katolikusnak, minden életpárti szervezetnek fel kell állnia, és tüzesen tiltakozni egyhangúlag, és azt mondania: ’Soha nem fogunk egyetérteni, soha nem fogjuk beengedni [az életünkbe] ezeket a gonoszságokat.’”

Schneider idézte Dosztojevszkij A Karamazov testvérek művét, hivatkozva az orosz szerző figyelmeztetésére, a „béke és pihenés” utópiája létrehozásának erkölcsi árára, amely azonban egyetlen apró lény kínzásán, halálán és „meg nem bosszult könnyein” alapult, „az a baba verte a mellét az öklével.”

„Tiltakoznunk kell ez ellen, és új mozgalmat kell indítanunk a gyógyszeriparban, az orvoslásban, hogy ezekhez a bűncselekményekhez ne legyen kapcsolódás, még egy legtávolabbi sem,” - mondta a püspök.

Schneider azt mondta, hogy a keresztényeknek ebben az új mozgalomban hajlandónak kell lenniük arra, hogy szembenézzenek a „börtön”, sőt a „halál” veszélyével ahelyett, hogy olyan egészségügyi ellátásokat kapnának, melyek a születendő csecsemők meggyilkolásából származnak.

„Hogyan használhatod fel az időleges egészséged érdekében a leggyengébb és ártatlan, meg nem született gyermekek meggyilkolását és ezeket a szörnyű bűnöket? A cél sosem szentesíti az eszközt. Ebbe a láncolatba nem léphetsz be.”

Rámutatott az első keresztények példájára, akik az üldöztetés idején inkább a vértanúságot választották, mintsem megmentsék az életüket, családjukat, gyermekeiket azzal, hogy egy csipet tömjént rakjanak egy bálvány szobra elé.

„Megtagadták a kétértelműség vagy együttműködés bármilyen cselekedetét Isten első parancsa ellen” – mondta.

„Azt hiszem, hogy közel van egy olyan idő, amikor az igazi keresztények egyfajta üldöztetési időszakhoz közelednek. A jelek már itt vannak. De nem kell félnünk, mert Isten velünk van [...] Ha Krisztus bennünk él, nem kell félnünk” – tette hozzá.

„Meggyőződésünk kell legyen, hogy a győztesek közé tartozunk. Az örökkévalóságra kell tekintenünk. Mi az, hogy keresztény? Azt mondanám, hogy az örökkévalóság embere. És mivel a földi életen túlra pillantunk, az örökkévalót keressük, Isten akaratát keressük. És amikor ezt tesszük, Isten mindig megadja nekünk Jézus erejét, vigasztalását és áldásait.”

A cikk forrása angol nyelven

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.