Az orvostudomány újra definiálása hogyan definiálja újra a családot

alt

Nagyrészt a kormányzati politikának köszönhetően a mai orvosi rendelők átalakultak egy nagy kormányzati ellenőrzés alatt álló üzletté, és úgy tűnik, hogy az Amerikai Családorvosok Akadémiája (AAFP), a családorvoslás vezető testülete az Egyesült Államokban kedveli ezt. Mivel a hozzám hasonló idősebb orvosok elhagyják a pályát, a fiatal idealista orvosok pedig kerülik a családorvoslást; nem érdekli őket az üzleti élet, nem motiválja őket a politikai korrektség nyomasztó kódja, ami nem ismeri fel minden emberi lény méltóságát.

Több mint 50 évvel ezelőtt a reproduktív egészség és az alapvető magzatfejlődés definíciójának tudatos figyelmen kívül hagyása elindította a családi orvoslás hanyatlását. A magzatfejlődés azt tanítja, hogy a nemi aktus után a sperma és petesejt egyesül a női petevezetékben, és létrejön az emberi élet. Hét nappal később a magzat beágyazódik a nő méhébe, és kilenc hónappal később az anya megszüli a gyermeket. A reproduktív egészségügyi ellátáshoz tartozik ennek a folyamatnak a biztosítása a természeti törvény szándéka szerint úgy, mint ahogy a szívgyógyászathoz tartozik a vérnek a szív általi pumpálása.

A családorvosok számára 1965 hozta meg az új felfedezést az élet kezdetéről. Az emberi élet többé nem a megtermékenyítéssel, hanem az orvosok kijelentése alapján a méhen belüli beágyazódással kezdődik. Az új kezdet nem Nobel-díjnyertes orvosi kutatáson alapult, hanem inkább egy vágyon, a fogamzásgátló tabletta készpénzre váltásán, ami esetenként megakadályozza az emberi élet beágyazódását a méhben. Sokkal jövedelmezőbb volt egyszerűen hazudni egyet az emberi élet kezdetéről, mint elmagyarázni a páciensnek a tabletta abortuszt kiváltó hatását.

Bár megjelenésében ártalmatlan volt, ez a tudománytalan nyilatkozat azt bizonyította, hogy a családorvoslás hajlandó volt arra, hogy feláldozza a tudományos kiválóságot és az orvosi etikát a fogyasztás oltárán.

Ez olyan precedenst teremtett, ahol bizonyos emberek orvosi tényként hivatkozhatnak valamire, és mindenféle tudományos elemzést nélkülözve újra definiálhatják azt. És végül megkezdődött az orvostudomány bevonása olyan eljárásokba, melyeket tudatosan arra terveztek, hogy megakadályozzák egy emberi szervrendszer megfelelő működését – ami az egészségügyi ellátás ellentéte.

Ez a megtévesztés, amit orvosok irányítottak és a kormányok erősítettek fel, elvezette a világot oda, hogy azt higgyék, hogy a fogamzásgátlás, az abortusz és sterilizáció reprofóbiás gyakorlata képezi a reproduktív egészségügyi ellátás főbb elemeit. Ezen hiedelem abszurditása a legjobban ahhoz lenne hasonlítható, mint amikor egy kormányjavaslatra az orvosok az alkoholt írnák elő, a neurológiai egészségügyi ellátás fő alkotóelemeként. A fogamzásgátlók az egészségügyi ellátás lényeges elemeivé váltak anélkül, hogy valaha is párbeszédre léptek volna az orvosi körökkel arról, hogy mi az előnye és hátránya emberek nagyobb szexuális aktivitásra csábításának anélkül, hogy természetellenesen gátolják a reproduktív rendszert.

Bár hasznot hajt, az ilyen kezelések családra gyakorolt negatív hatásai miatt a családorvosoknak különösen aggódniuk kellene (beleértve a megnövekedett tini szexuális aktivitást, hűtlenséget és a család tagjainak halálát). De az AAFP nem aggódik, inkább erény-jeleket ad politikailag korrekt napi témáról, miközben a családorvoslásban minden valódi jelentéstől mentes marad a „család”.

A családorvoslásnak annyira szerves részévé vált a fogamzásgátlás, hogy nehéz orvosként dolgozni, ha nem írják fel receptre [a tablettát]. Mivel nem engedhetem meg a privát praxis bürokratikus költségeit, már több alkalommal éreztem szükségét, hogy vallási meggyőződésemet hirdessem, mint ürügyet az én receptírási gyakorlatomra, miközben meghunyászkodtam a leendő munkaadó előtt.

Visszatekintve ez mindig egy gyenge érv volt, mivel azt sugallta, hogy ha nem lenne egy természetfeletti istenségben vetett tudománytalan hitem, én is felírnám a fogamzásgátló tablettákat éjjel és nappal. A valóságban az én orvosi meggyőződésem az, ami meghatározza, hogyan bánok a betegekkel; Isten nem rendelte őket nekem. Ők a család és a szexualitás kiterjedt tanulmányozását tükrözik, melynek alapja a természeti törvény és annak reális következményei, melyekért megteszünk mindent a feleségemmel a gyakorlatban.     

A vallási meggyőződés is csak egy olyan kifejezés, amit a haladók ügyesen átvettek, hogy lekicsinyeljék azokat a hiedelmeket, melyek következetesek az ortodox keresztény értékekkel. Nem tekintik vallásosnak az olyan meggyőződést, ahol az élet a fogantatással kezdődik, a homoszexuális „házasság” rossz, és az abortusz gyilkosság. Az olyan hiedelmeket, mint hogy az élet egy másik időpontban kezdődik, a gender képlékeny, vagy az abortusz nagyszerű, nem tekintik nagyobb jelentőségűnek.

Saját orvosi hitvallásom segített, hogy az én családom egészséges maradjon, ugyanezt akarom a betegeimnek. 

A vényköteles fogamzásgátlók ellenőrzése teszi az orvosokat nagymenő játékossá a szexuális aktivitás kereskedelmi oldalán.

A fogamzásgátlás tökéletlensége a nem kívánt terhességek megakadályozására egy másik lehetőséget ad a profithoz, mégpedig az abortusz eljárások által. Ezen eljárások jelentőségét az amerikai orvostudományban világosan szemlélteti az a 2019 májusi közös nyilatkozat, mely elítéli, hogy az állami törvények korlátozzák az abortuszt, felpanaszolva, hogy ezzel „nem megfelelő módon beavatkoznak a beteg-orvos kapcsolatba” és „indokolatlanul szabályozzák a bizonyítékokon alapuló gyógyászat gyakorlatát.”

A kiemelt, de ki nem mondott feltétele ennek a kijelentésnek az, amit az AAFP és öt másik nagy orvosi egyesület kihirdetett, hogy az emberi életek értéke különböző, különösen a meg nem született családtagoké. Ha a meg nem született élet magasabb értékű, akkor az anya és a gyermek pácienssé válik, és ez (ahogy lennie kell) az orvos felelőssége, hogy a lehető legjobbat biztosítsa az egészséges kihordáshoz. A kisebb értékűek esetében az orvost nem csak utasítják, hogy kisétáljon az orvos-beteg kapcsolatból, de ezen túlmenően tegye lehetővé a gyermek megsemmisítését.       

A nyilvános nyilatkozat fellengzően leírja, hogy a családorvosok, mint „akik az orvosi oktatásban, képzésben, tapasztalatban, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján tájékozódnak”, ennek ellenére ezek egyike sem veszi tekintetbe a végső döntésnél a meg nem született családtag értékét. Ez sokkal inkább egy zaklatott tizenéves lány gyakran hibás elemzése, aki Spongyabob szinten áll az egészségügyi ismeretekkel, ami elvezet az élet-vagy- halálról való döntéshez. 

Anélkül, hogy valaha is indokolnák, az AAFP irányelvek megfosztják a családorvost attól a szereptől, hogy igazi szószólója legyen minden várandós anyának és gyermekének.

Mivel képtelen megvédeni pozícióját az orvosi etika alapján, amit általában az orvostudomány legmagasabb szintjének tekintenek, az AAFP inkább azt választja, hogy az abortuszt jelöli meg, mint a bizonyítékokon alapuló orvoslás csúcspontját.

Nagy mennyiségű bizonyíték, a közelmúltban a Planned Parenthood [abortuszklinikai hálózat] csecsemő szervkereskedelemének esete, ami legalább igazolja ezen állítást, bizonyítva ezen etikátlan és zavaró orvosi eljárás a halálos hatékonyságát. Azonban mintsem megzavarják az orvos-beteg kapcsolatot, ahogy ezek a szervezetek állítják, a közelmúltban elfogadott jogszabályok kötelezővé tették ilyen a viszony létrehozását egy olyan gyermekkel, akit az orvosok különben kegyetlenül és etikátlanul eldobnának. 

1973 óta a[z amerikai] kormány legalizálta azt a „vallási” meggyőződést, hogy a meg nem született családtagok nem automatikusan érdemlik meg az élethez való jogot.

Attól az időponttól kezdve és folyamatosan, ahelyett, hogy kiállnának a meg nem születettek életéért, amiben az orvos szakértelmét megbecsülik, az AAFP leereszkedő és logikátlan kritikát gyakorol azokkal szemben, akik ezt megteszik. Amerikai orvosi szervezetek tették lehetővé, hogy a kormány betelepedjen az orvos-beteg kapcsolatba, mint annak állandó betolakodó tagja, és hitelt adjon azoknak, akik úgy vélik, hogy néhány amerikai élete kisebb értékű, mint másoké. Elrejtve olyan kifejezések mögé, mint a „reproduktív egészségügyi ellátás”, „bizonyíték- alapú orvoslás”, és „behatolás az orvos-beteg kapcsolatba” hajlandóak vagyunk szervezetként arra, hogy feláldozzuk az emberi életet a pénzügyi és politikai nyereség oltárán.

Ha azok a szakmák, melyek tekintélye a krisztusi eszméken alapul, hogy segítsen a leggyengébbeknek közöttünk, és megpróbálnak boldogulni a gyengék kárára, a bukás elkerülhetetlen - kivéve persze azoknál, akiknek az élete magasabb értékű.

A cikk forrása angol nyelven

Share

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.