Ha egy centit is lépsz Isten irányába, ő kilométereket jön feléd

alt

Böjte Csaba testvér a Hargita megyei Hidegségen mutatott be szentmisét, beszédében újra szívhez szóló gondolatokat mondott.

Az örök élet kulcsát adjuk a gyereknek, amikor megtanítjuk imádkozni.  Nem tudom, hogy megmarad-e benne valami abból, amit irodalom – vagy történelemórán tanul. De ha megtanítjuk imádkozni őt, akkor a lehető legjobb dolgot adtuk a kezébe. Isten nélkül nagyon nehéz, fárasztó, kilátástalan minden. A Mennyei Atya amikor “használati utasítást” adott nekünk az élethez, akkor a tízparancsolatot adta a kezünkbe. Az első parancs így szól: “Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”.

Share
Bővebben...

Csíksomlyói pünkösdi búcsú az ifjúság évében

alt

A búcsús szentmise szónoka Marian Adam Waligóra, a częstochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke

A zarándokok motivációi különbözőek, de a hívó szó azonos valamennyi zarándok szívében. A ma emberének szüksége, igénye van a mozgásra, nem csoda hát, hogy újra felfedezte a zarándoklatot, amihez természetesen hozzájárul az is, hogy sokkal könnyebb a helyváltoztatás, könnyebben eljutunk akár távolabbi kegyhelyekre is. Így a zarándoklat ma élő tradíció, amelynek során lehetőség nyílik arra, hogy aki útra kel, találkozzon Istennel. Ezért nem véletlen, hogy napjainkban egyre népszerűbbek a kegyhelyek, a búcsújáróhelyek.

Share
Bővebben...

Schneider püspök ismét a "hitvallásról" nyilatkozott

alt

Az alábbiakban a Catholic News Agency (CNA) január 11-ei interjúját közöljük Athanasius Schneiderrel, a kazahsztáni Asztana segédpüspökével, aki egyike az Amoris Laetitia első püspöki korrekciójának szánt "hitvallás" szerzőinek.

CNA: Excellenciás úr, mondana valamit annak a hitvallásnak a szükségességéről, amelyet ön, Peta érsek, és Lenga érsek kiadtak? Mi indította önöket a megfogalmazására?

Share
Bővebben...

„Megölték a Brenner Jancsit”

Brenner 02

Ebben az évben boldoggá avatják Brenner János atyát, aki 1957-ben szenvedett vértanú halált - a magyarországi kommunisták általi egyházüldözés mártírjaként. Ebben a rövid írásban róla emlékezünk, megszólaltatva egy gyerekkori barátját, aki személyes élményeit mondja el "Jancsiról".

Share
Bővebben...

J-P. Torrell: A katolikus teológia

altAttól a pillanattól kezdve, hogy a teológia meglátta a napvilágot, művelői úgy fogták fel azt, mint a hitben és a hitről való elmélkedést a Kinyilatkoztatás és az értelem kettős fényében. Kinyilatkoztatás, hit, értelem – ez a teológia három nélkülözhetetlen eleme.

A keresztény szóhasználatban a kinyilatkoztatás aktív értelemben szerepel: azt a cselekedetet jelöli, amelyiknek révén Isten ismereteket közöl saját magáról. A Kinyilatkoztatást csupán a hit világosságában foghatjuk fel annak, ami: Isten szavának. A teológia létrejöttének harmadik, elengedhetetlen része a teológus esze, pontosabban értelme. Ezt az értelmet azonban ne úgy képzeljük el, mint a hittel párhuzamba állítható, de rajta kívül álló dolgot. Egyedül a hívő értelem képes arra, hogy teológusként működjön. (…)

Share
Bővebben...

Hogyan vélekedtek a pápák a kortárs misztikusokról?

alt

II. János Pál rendkívül érzékeny volt a természetfeletti iránt. Amikor megkérdezték tőle, látta-e valaha a Szűzanyát, azt felelte: „Soha nem láttam, de érzem” – írta Slawomir Oder, II. János Pál szenttéavatási ügyének posztulátora. E misztikus érzékenység azonban nem volt minden pápára egyformán jellemző.

Share
Bővebben...

Maria Valtorta írásai

alt

Valtorta Mária írásainak legnagyobb részét mindenféle nehézségek között adták ki. Nem kísérte hírverés, mégis, csodálatos módon, csöndben terjed Olaszországban és szerte a világon, és beérnek a teljes áldozat lelki gyümölcsei. Írásai kb. tizenötezer füzetoldalnyit tesznek ki kézírásban. Ezeket főleg 1943. április 23-a és 1947. április 27-e között vetette papírra, kis részüket pedig 1948 és 1951 között.

A tizenötezer oldalt kedvezőtlen időkben és körülmények között (háború, kitelepítés, nélkülözések, betegség és mindenfajta megpróbáltatás közepette) írta. Nem készített előzetes vázlatokat vagy piszkozatot, hanem közvetlenül, azonnal írta tele a 122 füzetet, minden átnézés, újra fogalmazás vagy javítgatás nélkül. Nem álltak rendelkezésére tudós személyek vagy megfelelő könyvek, a Szentírás és X. Pius Katekizmusa kivételével.

Share
Bővebben...

Hová tűntek a férfiak a gyülekezetekből...

alt

 …és miért utálnak odajárni?

BEVEZETÉS

2007. április 27-én én voltam a vezérszónok azon a tanácskozáson, amit az Amerikai Presbiteriánus Egyház férfi hívei számára szerveztek a kentucky-i Louisville-ben. Felkértek, hogy beszéljek akkor megjelent könyvemről, mely a Miért utálnak a férfiak gyülekezetbe járni címet viselte.

Share
Bővebben...

Szőröstül-bőröstül – Menteni a világot, menteni önmagunkat

altA norvég újságíró könyve elvezet bennünket az elit éttermek és a bioüzletláncok, továbbá az olcsó élelmiszert kínáló éjjel-nappali boltok világába. Felhívja figyelmünket a világ háztartásainak jelentős részét még ma is fogságban tartó „nagy hármasra”: a sóra, a zsírra és a cukorra.

Ennek a könyvnek a többszöri, nagyon figyelmes elolvasását egy személyes élmény előzte meg. Az 1993-as év októberének két hetét Norvégiában töltöttem, ahol nem mindennapi élményt jelentett házigazdáim saját sütésű, teljes kiőrlésű kenyere, erdei áfonyából főzött lekvárja, s a nagyon sűrű, szinte szilárd, felséges illatú és egyáltalán nem édes méz.

Share
Bővebben...

Nagyinterjú Athanasius Schneider püspökkel

alt

Január 5-én a Rorate Caeli interjút készített az Amoris Laetitia püspöki korrekciójának egyik szerzőjével, a kazahsztáni Asztana segédpüspökével, Athanasius Schneiderrel. Az alábbiakban ennek az interjúnak a teljes magyar fordítását közöljük.

Rorate Caeli: Excellenciád sok éven át küzdött a hagyományos liturgia helyreállításáért. Most Excellenciád, Peta érsek és Lenga érsek a nyilvánosság elé álltak, és erőteljesen védelmére keltek a házasságnak az Amoris Laetitia után. Önök hárman miért döntöttek úgy, hogy elérkezett az ideje a válaszadásnak?

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.