Újabb vizsgálat: megkínzott ember feküdt a torinói lepelben

h9887

Két, diagnosztikus képalkotással foglalkozó olasz intézet közös elektronmikroszkópos vizsgálata során a lepel tiszta felületén is nanoméretű vérrészecskéket találtak.

A trieszti Istituto Officina dei Materiali (IOM-CNR) és a bari Istituto di Cristallografia (IC-CNR) néhány hete lezárult vizsgálatában első ízben tanulmányozták a lepelből vett szövetrost nanotartományban megfigyelhető tulajdonságait. A mintavétel a lepel hátsó oldalán, a lábfej környékén történt, olyan helyen, ahol optikai mikroszkóppal nem látható vérfolt.

Share
Bővebben...

Könnyező Szűz Mária-szobor Magyarországon

Paszto

Nemcsak egy, hanem két szobor is könnyezik. Ebben a percben is, hogy ezt olvasod. Június utolsó vasárnapja óta könnyezik a pásztói Szentlélek Templomban a Rosa Mystica Szűzanya-kegyszobor.

Share
Bővebben...

Az isteni akarat óceánjában

alt

Egyik gyóntatója, az azóta boldoggá avatott Annibale Maria di Francia írja Luisa Piccarretáról: „Bár nem rendelkezik emberi műveltséggel, övé a mennyei bölcsesség bőséges adománya, a szen-tek tudománya. Világosságot és vigaszt ad az a mód, ahogy beszél. Nem sokáig járt iskolába, csak az első osztályt végezte el...

Share
Bővebben...

A Boldogasszony tiszteletét tanította

altHazánk és nemzetünk két legnagyobb térítő apostola volt Szent Adalbert és Szent Gellért. S még mielőtt a magyar nép vérébe oltatott volna a Boldogságos Szűz szeretete, már a Boldogságos Szűz anyai gondjaiba vette a magyar nemzetet, mert e két férfiút, e két vértanú apostolt ő könyörögte ki az égtől a magyar nép számára. Szent Adalbert ugyanis az ő közbenjárására szabadult meg a haláltól, Szent Gellért pedig az ő közbenjárására született. Szent Gellért gyermekkorától fogva a legnagyobb kegyelettel viseltetett a Szűzanya iránt…

Share
Bővebben...

Mielőtt „igent” mondanál egy muzulmánnak

alt

Egyik barátnőm, aki 5 évvel ezelőtt úgyszintén kiutazott Hollandiába munkakeresés miatt, megismerkedett ott egy muzulmán fiúval. Amíg együtt jártak, minden rendben volt, de amikor civil házasságot kötött ezzel az emberrel és gyerekeket vállalt, az élete merőben megváltozott.

Pontosan úgy fest, mint ahogy a fent említett cikkben: verik, kinevetik, s ami a legrosszabb, hogy a férje megzsarolta, hogyha elhagyja őt, akkor soha többé nem fogja látni a fiát…

Share
Bővebben...

Halál

alt„ A halálfélelem univerzális dolog, én, aki 25 éve foglalkozom a halállal, szintén félek tőle, de a haldoklók esetében csak a negyedik helyen van, megelőzte, hogy a család visszafogadja-e őket, lesz-e még újabb fájdalmuk, szenvedésük. ” Nem a halál véglegessége az, amitől a leginkább félnek, hanem az azt megelőző időszak, hogy min kell még átesni addig.

Minél inkább eltávolodunk az archaikus társadalomtól, a közösségi összetartó erő annál kevésbé mérvadó. Az individualizmus egyre erőteljesebb, nem lehet újra visszarendezni azokat a régi közösségeket, melyek korábban működtek. Az összefogás a gyászolók számára is segítség, mert megvan az az érzése, hogy tett valamit a szerettéért. Ha nem kíséri el a haldoklót az érintett, akkor jön a lelkiismeretfurdalás, ami később vádaskodást hoz. Utólag pedig ezt szinte lehetetlen feldolgozni. A leépülés legvégén a kórházban sem tudnak nagyobb segítséget adni, oxigént kaphat otthon is, egy végstádiumú tüdőrák esetében pedig a kórházban sem tudnak többet tenni. Magunkat védjük, hogy ne lássunk ilyesmit, de nem ez az általános halálozás, a legtöbben csak „elalszanak”.

Share
Bővebben...

A szeretethadjárat ábécéje

alt

l. Tisztelj mindenkit - Krisztus jelen van felebarátaidban. Légy megértő másokkal - Ők a te testvéreid!

2. Mindenkiről jót feltételezz, ne pedig gonoszat! Még a legrosszabb körülmények között is találj az életedben valami jót!

Share
Bővebben...

Kármel hegyének csodálatos Szűze

alt

Júliusban ünnepeljük Kármel hegyének csodálatos Szűzét, aki az egész világ kereszténysége számára oly kedves, és különleges kapcsolatban áll Kármel hegyének nagy családjával. Gondolatban felkeresem a szent hegyet, amely már a Bibliában is a kegyelem, az áldás és a szépség jelképe volt. Ezen a hegyen szentelték a kármeliták első templomukat Szűz Máriának, az Úr Anyjának, Kármel virágjának (flos Carmeli), aki minden erény szépségével ékes, ily módon is kifejezve, hogy teljesen neki ajánlották magukat és hogy Szűz Mária szolgálatát össze kívánják kötni Krisztus szolgálatával.

Share
Bővebben...

Tíz éves a Summorum Pontificum

alt

XVI. Benedek pápa ma tíz éve, 2007. július 7-én (07.07.07-én) adta ki a Summorum Pontificum kezdetű motu proprio apostoli levelét. Levelében a pápa az Egyház részére szabályozta a „Szent XXIII. János pápa által 1962-ben kiadott Misekönyv” szerinti liturgiavégzést (az ún. „tridenti misét”), amelyet a II. Vatikáni Zsinatot követő, 1970-es liturgikus reform előtt általánosan használtak a római katolikus egyházban.

Share
Bővebben...

A Balaton környéki templomok nyári miserendje, 2017

A fonyódi templom

Az előző évek hagyományához híven 2017-ben is közöljük a Balaton környéki településeken található templomok nyári miserendjét. A táblázat néhány távolabbi, turisztikai szempontból jelentős helység (Sümeg, Veszprém, Zirc, Hévíz, Zalakaros) misézési rendjét is tartalmazza.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.