Imák

Szent Metód imája

altUram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit egységben. Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te igaz hitedben és annak megvallásában.

Sugalld szívükbe tanításod szavát! Hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves cselekedeteket vigyünk végbe.

Share

Napi Evangélium

Római Katolikus Liturgikus Naptár

(Google naptárba illeszthető, ill. szabadon böngészhető)

Online misehallgatás

1. Az alábbi honlapon lehetőség van online misehallgatásra. A honlap tetején, bal középen lehet a webkamera menüpontra kattintva látni is valamit.

Az előző hét nap miséi is rögzítve vannak, Winamp kell hozzá. Miserend - ekkor lehet élőben hallgatni a kis ikonra kattintva:

Vasárnap: 7:00, 8:00, 9:30, 11:15, 18:00
Hétköznap: 7:00, 18:00

2. Élő szentmise közvetítést minden nap a Wekerle-telepi Munkás Szent József templomból, a miserendben meghatározott időpontok szerint.

3. BONUM TV közvetítései. A megtekintés csak regisztrációt és belépést követően lehetséges.

Feliratkozás napi áhitat e-mailben fogadására

Keresztény/protestáns szerzők műveiből

  • C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből
  • Carl Eichhorn: "Isten műhelyében" c. könyvéből
  • Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből
Share

Az első szombati elmélkedésekről

alt

A fatimai üzenetben azt kéri a Szűzanya, hogy a Szeplőtelen Szívét ért megbántások kiengesztelésére végezzünk szentáldozást öt egymást követő hónap első szombatján, imádkozzuk a rózsafüzért és legalább tizenöt percen át elmélkedjünk a titkokról. Ő viszont megígéri, hogy aki ezt meg-teszi, annak halála óráján kieszközli Istentől az üdvözüléshez szükséges kegyelmeket.

A Szűzanyától megkívánt első szombati elmélkedésnek eleget tehetünk azáltal is, ha Emmerich Katalin látomásait olvasva, imádságos lelkülettel felelevenítjük magunkban a szent titkokat.

Share
Bővebben...

Az édesanya imája

alt

Bizalommal fordulok hozzátok, gyermekeim õrangyalai, kiket Isten állított melléjük.
Mindenekelõtt azért a kegyelemért könyörögjetek,

Share
Bővebben...

Felajánlottan

alt

"Egy ember életének hallatlan ragyogást, egyértelmű sodrást ad az, ha egy kívülálló ember szolgálatába áll. Szent Timóteus Szent Pál szolgálatában tanulta meg, mit jelent apostolnak lenni.

Még nagyobb változást idéz elő életünkben az a tény, hogy felajánljuk magunkat (nemcsak szolgálatunkat, erőnket, időnket, hanem személyünket) valakinek, akit kiválónak, nagyszerűnek, szentnek ismerünk. Egy ilyenfajta felajánlás csak a kívülállónak tűnik úgy, mintha elveszítettük volna szabadságunkat. Valójában pontosan az ellenkezője történik: felszabadul az ember az élet értelmetlenségétől. Tudja, kinek szolgál.

Share
Bővebben...

Lisieux-i Szent Teréz imája a papokért

 alt

 

Ó Jézusom, örök Főpap! Tartsd meg papjaidat Szentséges Szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik!

Őrizd meg szeplőtelennek felkent kezüket, melyek naponként érintik Szentséges Testedet!

Share
Bővebben...

Anett levele

alt

Több különböző tényező hatására úgy érzem, eljött a pillanat, amikor nem várhatok tovább azzal, hogy megkérjelek: imádkozz az abortusz megszűnéséért. 

Share
Bővebben...

Rózsafüzér és család

alt

XII. Pius pápa szavai

XIII. Leó pápa tanaihoz hozzá szeretnénk fűzni XII. Pius pápa azon bátorító szavait, melyekkel a családokat a rózsafüzér közös imádkozására buzdította, hiszen ha a csoportos ima nagy hatású, akkor a keresztény társadalomban van egy olyan csoportosulás, mely különösen kiváltságos helyzetet élvez: és ez a család. 1941. október 8-án, a fiatal házaspárok római zarándoklatának alkalmával a pápa a következőket mondta.

Share
Bővebben...

Charles de Foucauld imája az Atyához

alt

Atyám!

Atyám! Rád hagyatkozom Tedd velem azt, ami Neked tetszik! Bármit teszel velem, megköszönöm. Kész vagyok mindenre, csak akaratod teljesedjék bennem és minden teremtményedben!

Share
Bővebben...

Szűz Mária édes szívéhez való imádság

alt

1531-ben a Nyulak-szigetén, a mai Margitszigeten soror Kata, domonkos apáca a Thewrewk kódexben gyönyörű imádságot írt le Szűz Mária Szívéhez. Mily ékes bizonyítéka ez annak, hogy őseink már ötszáz évvel ezelőtt is szeretve tisztelték Szűz Mária Szívét.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.