Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Utolsó kérés a Szentatyához a formális korrekció előtt

alt

November 14-én volt pontosan egy éve, hogy írói, Walter BrandmüllerRaymond BurkeCarlo Caffarra, és Joachim Meisner bíborosok nyilvánosságra hozták a korábban Ferenc pápának küldött dubia levelüket, amelyben a Szentatyától az Amoris Laetitia értelmezésbeli szakadást eredményező passzusainak tisztázását kérték.

Share
Bővebben...

Intimitásunk megújulása: a tisztaság

AKovacsA Krisztusban újjászületett ember szíve megújult a szeretetben, em­beri kapcsolatai megújultak a testvériségben, teste megújult a keresztény önuralomban. Mindez megújítja az emberi egzisztencia legintimebb területét, a szexualitást is.

A nemiség Isten akarata és műve. Nem bűn és nem büntetés, hanem az önmagát a teremtésben kifejező Isten gyönyörű gondolata, az em­ber istenképségének része.

Share
Bővebben...

Itt az ideje egy új szexuális forradalomnak!

alt

Sokáig gondolkodtam, hogy megszólaljak-e az elmúlt hetek botrányai kapcsán. Nehéz ugyanis ezekben a pillanatokban bölcsen és empátiával fogalmazni, főképp újat mondani, de egy szempont, jobban mondva, egy kérdés feltevése hiányzik számomra az interneten olvasható cikkekből: hogyan jutottunk el idáig, és most mi a teendő? Erre szeretnék adni egy lehetséges választ.

Share
Bővebben...

A házasság előtti tisztaság, vagyis az árral szemben úszni

alt

A fiatalok többsége manapság hamarabb kezd szexuális életet élni, mint hogy házasságra lépne. Azt kérdezik saját maguktól: „Minek őrizzem meg a tisztaságomat? Mire várjak?”

A barátok, az ifjúsági magazinok, a tévé és más tömegtájékoztató eszközök, sőt még az iskolai tankönyvek is különféle érveket sorakoztatnak fel a házasság előtti szex mellett. Mit állítanak? E cikk első részében megvizsgálunk két, a modern kultúrában gyakran felmerülő dogmát.

Share
Bővebben...

A hagyományos kínai orvoslás állami támogatásáról

alt

A Szkeptikus Társaság Egyesület megdöbbenéssel értesült arról, hogy a kormány több mint másfél milliárd forintot kíván fordítani arra, hogy a Semmelweis Egyetemen hagyományos kínai orvoslással foglalkozó részleget, ill. oktató-, gyógyító- és kutatóközpontot hozzanak létre.

Share
Bővebben...

Csak a dogmák tévedhetetlenek?

alt

Elsősorban a Katolikus Egyház erkölcsi tanításával szemben szokták fölhozni azt az ellenvetést, hogy itt nem dogmákról van szó, így tehát ezt a tanítást lehet módosítani, új idők új igényeihez alakítani. Ha végignézzük a Katolikus Egyház dogmáit, valóban kevés olyat találunk közöttük, amelyekben kifejezetten erkölcstani kérdésekről lenne szó. A dogmák listáját egy régebbi dogmatika könyv alapján könnyű összeállítani, újabb könyvek esetében ez már nehézségekbe ütközhet. (Schütz Antal kiváló és mindmáig nélkülözhetetlen kétkötetes dogmatika könyve különböző elektronikus formátumokban itt található meg.

Share
Bővebben...

Reformáció 500 - Válasz néhány felvetésre

luther-posting-95-theses-560x366.jpg

Az alább a válaszaink olvashatók néhány olyan felvetésre, amelyeket október 31-én protestáns hozzászólóinktól kaptunk. A visszajelzéseket minden kedves hozzászólónknak tisztelettel köszönjük!

"A reformációban nem a szétszakadást ünnepeljük, hanem a megújulást, az eredeti alaphoz való visszatérést."

A reformáció nem megújulást jelentett, hanem szakítást. A jószándékot nem vitatjuk az ünnepükben, tévedésnek tartjuk viszont azt, mert képzelt dolgot ünnepel, a valóság feletti gyász helyett. Nem emberi gyász ez: a mi Urunk a szenvedése előestéjén imában gyászol, ami minket is erre kötelez. Az induló képünk erre kíván ráébreszteni - ha valakit sokkol is, terápia ez, gyógyító szándékkal.

Share
Bővebben...

Abortusz és jog

alt

Dr. Jobbágyi Gábor
docens, Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

"Akik az anyaméhben vannak, teljes mértékben a polgári jogok alanyai, a természetjog alapján." Aki ezt mondta, nem volt keresztény, valószínűleg nem is tudott semmit a kereszténységről. Nem volt magyar az illető. Népének egy- harmadát nem pusztította el a legális abortusz intézménye. Akinek a gondolatait hallottuk, az egyik legnagyobb római jogász volt, Julianus, aki körülbelül 1800 évvel ezelőtt élt. Gondolatai bekerültek a DIGESTA-ba, amely a római jog legfontosabb tanításait foglalja össze. Mondhatjuk tehát, hogy az a jogrendszer amely Európának évezredekre mintát adott, egyik alapelveként fogadta el a magzat jogképességét és a magzat létezését már az anyaméhben is.

Share
Bővebben...

A mai öngyilkosságok szellemi okai

alt

Megjelent az „Exorcist” lengyel magazinban

Az öngyilkosság során valaki szándékosan saját halálát okozza. Az öngyilkosság gyakran a kétségbeesés következtében történik, amely gyakran egy mentális rendellenességnek tulajdonítható. Ilyen például a depresszió, a bipoláris zavar, a skizofrénia, a klinikai depresszió, a személyiség rendellenességek, az alkoholizmus, a kábítószerrel való visszaélés, stb. Sokkal nagyobb a valószínűsége egy válságos időszakban bekövetkezett változásokhoz kapcsolódó okok miatt, melyek a személyes kapcsolatok zavarával társulnak, a fenti tényezők és egyéb okok, például munkanélküliség, szegénység, csőd, stb. miatt.

Share
Bővebben...

Kárhozatos bálványimádás

VargaA Magyarországi Református Egyház Zsinatának 2012. május 30-i ülésén hozott határozata csak szeptember elején jutott a köztudatba, és felborzolta néhány katolikus pap lelki nyugalmát, különösen azokét, akik jó szívvel szoktak közreműködni az egyetemes imahét ökumenikus rendezvényein. A „hír” szerint „a reformátusok kárhozatos bálványimádóknak tartják a katolikusokat”. Vizsgáljuk meg hát, mi itt az igazság?

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.