Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Pornó - tiszta sor

tisztasor

Nincs abban sok meglepő, hogy egy pálos szerzetes, Puskás Antal atya úgy döntött, hogy elindítja magyar nyelven azt az oldalt, ami segíthet sokaknak megérteni, átgondolni és Isten segítségét kérve megállítani azt a démoni hatást, amit egyszerűen csak pornónak hívunk. Ami nemtől, kortól, életállapottól függetlenül bárkire, bármikor lecsaphat, ha azt a bizonyos kiskaput nyitva hagyjuk. Ha azt gondoljuk, hogy ez csak mások problémája.

Share
Bővebben...

Imádság lehet az ordítás is

alt

Földi életében könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott.” (Zsid 5,7)

Huszonéves koromban volt két hamis elképzelésem. 

Az egyik az volt, hogy Isten fájdalommentes élettel tartozik nekem gyermekkorom traumái miatt. Elég sérelemben és fájdalomban volt már részem, s úgy gondoltam, az a természetes, ha Isten megvéd a további szenvedéstől. Egy ideig úgy is tűnt, hogy egyetért velem: lediplomáztam, jó álláshoz jutottam, és találkoztam későbbi férjemmel, Patrickkel. Minden az én terveim szerint alakult.

Share
Bővebben...

Az imádság hatalma

alt

Isten az imádság parancsával és ajándékával hallatlan nagy hatalmat adott az emberiség kezébe. A Mindenható világos ígéretekkel kötelezte magát, hogy könyörgéseinknek megfelelően fog velünk eljárni, ha hittel és Jézus nevében folyamodunk hozzá. Felhívásával: „Imádkozzatok”, az Úr váltót adott a kezünkbe, amelynek beváltására kötelezte magát. Igen, az imádság a legnagyobb hatalom a világon, „mert annak kezét mozgatja, aki irányítja a világot”. Az ima páratlan lehetőséget nyújt, mert vele és általa mindent befolyásolhatunk és megváltoztathatunk: embereket, ügyeket, bajokat, kapcsolatokat. Az imádságnak ereje végtelen.

Share
Bővebben...

Létrás Szent János: Mennyekbe vezető létra (34)

altRÖVID ÖSSZEFOGLALÓ BUZDÍTÁS

Menjetek fel, menjetek fel, testvérek, bátran elhatározva szívetekben, hogy felmentek. Hallgassatok arra, aki így szól: „Rajta, menjünk föl az Úr hegyére, a mi Istenünk házához!”, aki olyanná teszi lábamat, mint a szarvasét, és a magaslatokra állít, hogy őt dicsőítve győzzek.

      

Kérlek, fussatok együtt azzal, aki így szólt: Iparkodjunk, míg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve Krisztus korának a teljes mértékét, aki láthatólag harmincéves korában megkeresztelkedve elérte a harmincadik fokot a szellemi létrán, amennyiben szeretet az Isten. Övé a dicséret, a hatalom, az erő; benne van, volt és lesz minden jó oka örökkön-örökké. Ámen.

Share
Bővebben...

Hogyan lelhetek újra örömöt a munkámban

alt

Akiről azt látják, hogy ügyesen dolgozik, az biztosan a királyok szolgálatába fog állni, nem marad az alacsony rangúak szolgája.” (Péld 22,29)

Életem legzsúfoltabb időszakát nagyon idegesen kezdtem. A megszaporodott tennivalóktól, a sok apró részlettől egyre fáradtabb voltam. Napkeltétől napnyugtáig dolgoztam mindennap, s éjszakánként a következő 24 óra tennivalóin töprengtem.

Kimerült voltam, csüggedt, és azon járt a fejem, van-e értelme egyáltalán annak, amit csinálok. Aztán két dolog jutott eszembe, ami megváltoztatta a hozzáállásomat.

Share
Bővebben...

Dolgozni és pihenni bűntudat nélkül

alt

Mert így szól az Úr Isten, Izráelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségtek lett volna; de ti nem akarátok.” Ésa 30,15 (KG)

A lelkiismeretfurdalás hosszú időn át hűséges társam volt. Ő motivált a munkában, aztán ő gyötört, mert túl sokat dolgoztam. Motiválta a pihenésem, hogy aztán számon kérje, miért nem dolgozom eleget.

Share
Bővebben...

Minden oldalról megvédve

alt

„Keresd fel újra és újra ezt a helyet mennyei Atyád szívében és az Atyaistent úgy fogod megismerni, ahogyan Róla vélekedsz és bízol Benne.” (M. Basilea)

Bízd magad Istenre, mint egy gyermek önmagát az apjára bízza. Ő nem ejt el téged.

Belsőleg meg vagy törve; szerencsétlen, gondterhelt és egyedül vagy. Ilyenkor vonulj egy időre vissza és a csendben képzeld el magadban, hogy ki is a mennyei Atya. Ismerd fel Isten szavainak igazságát: „Minden oldalról körülveszel és kezedet felettem tartod.” (139. Zsoltár, 5.)

Share
Bővebben...

Tisztesség és munka

alt

"Bűn-e tisztességtelen cégnél munkát vállalni?

Igen.

Vállalhat-e egy keresztény ezeknél a cégeknél olyan munkát, amivel aktívan közreműködik az ügyfelek beszervezésében (például telefonos vagy házalós ügynöki munkát), ha a családja megélhetése múlik rajta, és nincs más esélye a munkára?

Nem.

Share
Bővebben...

A keskeny út öröme és járhatósága (1)

10

1. fejezet
ASZKETIKA ÉS ASZKÉZIS

Elvész az ország, ha elfogynak az aszkéta szívek!”  (Kölcsey Ferenc)

Az aszketika az a tudomány, amely a tökéletesség első fokozatait adja elő egészen a szemlélődésig, a tökéletesség elnyeréséhez szükséges erőgyakorlatok bemutatásával.
A szó eredete: aszkeo = gyakorol, edz, lemond, igyekszik, törekszik. (Az aszkézis útja vezet a tökéletességre).
Egyéb elnevezései: szentek tudománya, lelki tudomány, a tökéletesség művészete.

Share
Bővebben...

Jézus szenvedése

alt

Gyermekkorunk elmosódó emlékei gyermek-istentiszteletekről és vallásoktatásról ma már hatásnélküliek életünkben – vagy Jézus a Fájdalmak Férfia megújító, bilincseket széttörő hatalom-e az életünkben?

Nagyon sok, minden a mi életünkben Jézus szenvedéseihez való viszonyulásunktól függ.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.