Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Barsi Balázs - sióagárdi lelkigyakorlat (2017/3)

Share

Létrás Szent János: Mennyekbe vezető létra (26)

alt26. FEJEZET - Első rész

A GONDOLATOKAT, SZENVEDÉLYEKET ÉS ERÉNYEKET MEGKÜLÖNBÖZTETŐ BELÁTÁS

       1. A megkülönböztető belátás a kezdőkben: önmaguk igaz ismerete, a haladókban: szellemi érzék, mely hibátlanul megkülönbözteti az igazán jót a pusztán természetes jótól és ennek ellenkezőjétől. A tökéletesekben pedig: isteni felvilágosítás folytán bennük lévő tudás, mely fényével azt is meg tudja világítani, ami másokban homályosan van meg.

       Vagy általános értelemben talán inkább így határozható meg a megkülönböztető belátás, és ennek meg is felel: Isten akaratának biztos felismerése minden időben, helyen és dologban. Ez csak azokban szokott meglenni, akiknek tiszta a szíve, a teste, az ajka. A belátás szeplőtelen lelkiismeret és tiszta felfogás.

Share
Bővebben...

Világiak a plébániai lelkipásztorkodásban (12)

alt12. Kapcsolatteremtés templomba nem járó családokkal

Minden plébániához sok olyan család tartozik, melynek tagjai katolikusnak vallják magukat, talán rendszeresen fizetik az egyházi hozzájárulást is, de templomba nem járnak, szentségekhez nem járulnak. Adataikat nyilvántartjuk, de személyesen csak elvétve találkozunk velük: temetés, keresztelés, esetleg első áldozás alkalmával, a karácsonyi éjféli misén, a nagyszombati feltámadási körmeneten, vagy talán még olyankor sem.

Vannak közöttük vallási szempontból érdektelenek, akiknek nincs is igényük többre, akik az egyházi közösség részéről történő jó szándékú közeledést visszautasítják. Velük nem tudunk mit kezdeni. De a tapasztalat szerint mindig akadnak közöttük a vallási kérdések iránt érdeklődést mutató családok is, akiket rendszerint vallástalan környezetük, kialakult szokásaik, életrendjük, esetleg hiányos, vagy hibás vallási ismereteik tartanak távol az egyháztól.

Share
Bővebben...

A legjobb haditerv

alt

„Amikor Józsué Jerikó közelében tartózkodott, fölemelte szemét és látott egy embert: előtte állt, s kivont kard volt a kezében. Józsué odament hozzá és megkérdezte tőle: ’Hozzánk tartozol vagy ellenségeinkhez?’” Józs 5,13

Mind voltunk már ilyen helyzetben. Ott állunk az elénk tornyosuló nehézségek mozdulatlan fala előtt, s elkerülhetetlen vereségről suttog a fülünkbe a félelem.

Ezért is vagyok annyira hálás Isten igéjének. A Biblia lapjain újra meg újra elénk kerülnek történetek emberekről, akiknek példája segíthet küzdelmeinkben. Akik tudják, mit jelent Az Úrra tekinteni, és Rá bízni magunkat.

Share
Bővebben...

Barsi Balázs - sióagárdi lelkigyakorlat (2017/2)

Share

Megkülönböztetni csak a jót lehetséges

alt

Schneider püspök: ’Súlyos felelősség’ terheli a pápát, aki ’úgy tűnik’, hogy megengedi a házasságtörést

Lengyelország, 2017. augusztus 31. (LifeSiteNews) — Úgy tűnik, hogy Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítása a lelkipásztori „megkülönböztetés” irányába halad, amely „megengedi, hogy a házasságtörő folytassa a házasságtörést” – mondta Athanasius Schneider püspök a legutóbbi Lengyelországban tartott Tradition, Faith and Property konferenciáján.

Share
Bővebben...

Világiak a plébániai lelkipásztorkodásban (11)

altIII. RÉSZ
Családpasztoráció

11. A családpasztoráció fogalma, jelentősége, munkatársai

11.1. A családpasztoráció fogalma

A családokkal való foglalkozás gondolata századunk első felétől egyre gyakrabban jelenik meg az egyházi dokumentumokban. A II. Vatikáni Zsinaton igen hangsúlyos helyet kap, a zsinat okmányaiban mintegy harminc alkalommal szerepel.

Maga a "családpasztoráció" kifejezés, mely lényegében a családi lelkipásztorkodást, pontosabban a család lelkipásztori gondozását jelenti, a VI. püspöki szinódus (1980), és az annak nyomán keletkezett Familiaris Consortio (II. János Pál pápa apostoli buzdítása, 1981.) megjelenése óta használatos.

Share
Bővebben...

Barsi Balázs - sióagárdi lelkigyakorlat (2017/1)

Share

Isten lát téged

alt

„Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik teljes szívvel az övéi.” (2Krón 16,9a)

„Enyém szemembe nézz, apu! Enyém szemembe nézz!” kiabált kicsi gyermekünk egy zsúfolt vasárnap délután. A fura mondat szavajárásává vált. Nemegyszer nevettünk rajta férjemmel, tetszett a benne rejlő nyomaték, amit Chase másképpen is megerősített: két kis tenyerébe vette az apja arcát, maga felé fordította, és előre hajolva alig pár centiről belenézett a szemébe.

Share
Bővebben...

Világiak a plébániai lelkipásztorkodásban (10)

10. hagyományos plébániai csoportok lelki gondozása

altEbben a fejezetben nem a zsinat utáni időkben létrejött kisközösségekről lesz szó, velük a 3. fejezetben már foglalkoztunk. Olyan, a legtöbb plébánián működő hagyományos csoportokra gondolunk, mint például az énekkar, a szkóla, a gitáros ifjúsági csoport, vagy a ministráns közösség, a rózsafüzér-társulat, a hitoktatói munkacsoport, a karitász munkatársainak csoportja, a templomgondozók, esetleg a különféle klubok, például az öregek, a magányosok klubja és hasonlók.

E csoportok tagjai általában elkötelezett, komoly lelki életet élő keresztények. A lelkipásztorkodásnak velük kapcsolatban a továbbsegítés, az elmélyítés, a folyamatos "feltöltés" a célja és a feladata.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.