Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Létrás Szent János: Mennyekbe vezető létra (18)

alt18. FEJEZET

AZ ALVÁS, AZ IMA ÉS A KÖZÖS ZSOLOZSMA

       1. Az alvás bizonyos mértékben természetünk támasza, a halál képmása, az érzékek pihenője. Az alvás ugyan egy, de annak is, mint a vágynak, sok előzménye és oka van: pl. természetünk, némely ételek, démonok, vagy talán a túlzott és tartós böjt is, amelytől a testünk elgyöngül, és alvással kívánja magát felüdíteni.

       2. Ahogy az iszákosság megszokás dolga, úgy a túl sok alvás is. Küzdjünk hát ellene főleg a világról való lemondásunk kezdetén, mert az erősen berögződött szokást már nehéz orvosolni!

Share
Bővebben...

Létrás Szent János: Mennyekbe vezető létra (17)

alt17. FEJEZET

AZ ÉRZÉKETLENSÉG, VAGYIS A LÉLEK TOMPULTSÁGA, A SZELLEM HALÁLA A TEST HALÁLA ELŐTT

       1. Az érzéketlenség a felfogóképesség elhalása testi és szellemi értelemben egyaránt. Ez az eltompulás idült betegségének tudható be, és a hanyagság folytán vezet el az érzéketlenség megrögződéséig.

       2. A szenvtelen érzéketlenség már megrögzött hanyagság, zsibbadt gondolkodás, elmúlt bűnök maradékának magzata, a lelkesedés kelepcéje, bátorság csapdája, a töredelem teljes hiánya, a kétségbeesés kapuja, feledés anyja és szülés után önnön leányának lánya, az istenfélelem eltérítője.

Share
Bővebben...

Az üzleti elhívás (1)

alt

Képességeink és tehetségünk felfedezése, valamint üzleti céljaink azonosítása elengedhetetlen része önmegvalósításunknak. Isten végzettségünket, elhívásunkat, kultúránkat, anyanyelvünket, ajándékainkat, és minden tanult képességünket felhasználja abban, hogy szolgáljunk, és megáldja közösségünket, amelyben élünk.

Share
Bővebben...

"Építsünk Krisztusra!" - interjú Athanasius Schneider püspökkel

Az interjú Athanasius Schneiderrel, a kazahsztáni Astana segédpüspökével a lengyel Nasz Diennik katolikus napilapban jelent meg. Angol nyelvű változatát a Rorate Caeli közölte. Az interjúszöveg kizárólag lengyel vonatkozású (záró) részét kihagytuk a fordításunkból, az a forrásoldalon megtekinthető.

Share
Bővebben...

Elindult dr. Gál Péter atya saját weboldala

alt

"Katolikus pap vagyok a Pécsi Egyházmegyében; Pécsett a Pécsszabolcsi Plébániát látom el, és még két kis falut Pécs mellett, Berkesdet és Szilágyot. Hajdan szereztem egy biológia-rajz tanári diplomát majd PHD fokozatot dogmatikából a teológián. Vezetem a kiskanizsai "Kereszt dicsősége" nevű imaközösséget és annak betegekért történő imaszolgálatát minden hó utolsó péntekének estéjén. A veronai központú "Regina Pacis Közösség" külső tagjai közé tartozom" - írja Péter atya magáról a köszöntőben.

Share
Bővebben...

Fatimai engesztelőnap a Havihegyen

alt

Harminckét éve tartanak engesztelő napot minden hónap 13. napján Pécs legszebb fekvésű temploma és közkedvelt búcsújáróhelye, a Mecsek-hegység déli oldalán elterülő, ma Havihegy nevet viselő városrészen magasodó Havas Boldogasszony templomban.

Share
Bővebben...

Egy csokor hervadt virág anyák napjára

alt

"Tudjuk, hogy az igaz szeretet olyan, mint Jézusé. Ő életét adta értünk, és hív, hogy mi is adjuk oda életünket testvéreinkért." (1 Jn 3,16)

Sosem felejtem el azt az anyák napját, amikor elsőszülöttemtől egy csokor elfonnyadt százszorszépet kaptam.

Share
Bővebben...

Azért bántalak, mert rossz vagy

altA gyerek születésével nem születik meg automatikusan az iránta való anyai szeretet. Sőt, ez sok esetben egyáltalán nem jön létre. Egy boldogtalan kapcsolatban, örömetelenül fogant, nem kívánt gyerek teher. Nehéz kihordani, nehéz megszülni, az első évben az ember a túlélésért kűzd. Közben ott van valaki, aki megállás nélkül figyelmet, gondoskodást, odafordulást, szeretetet akar, akkor is ha az ember teljesen képtelennek tartja magát erre, mert ő maga soha nem kapott elég szeretetet és az élet aktuálisan nagyon nehéz, végletekig kifacsartnak, egyedülhagyottnak, szomorúnak és kétségbesettnek érzi magát. 

Share
Bővebben...

Létrás Szent János: Mennyekbe vezető létra (16)

alt16. FEJEZET

A KAPZSISÁG, ILLETVE A SZEGÉNYSÉG

       1. A tudós tanítók közül sokan az előbb tárgyalt zsarnok után szokták beiktatni a kapzsiságnak ezt az ezerfejű démonát. Hogy tehát mi, tudatlanok, a tudósok rendszerét meg ne változtassuk, ugyanezt a határozott szabályt követtük. Ezért, ha úgy tetszik, tárgyaljunk először egy kicsit a betegségről, aztán pedig röviden az egészséges állapotról.

Share
Bővebben...

Életige, 2017. január

keczelyTematizálás. - Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! A nyitottság, mint pl. a szív nyitottsága, jól kifejeződik - gesztusok által -   a kitárt a szétterjesztett, kitárt karok látványában. Ahogyan a kapuk szárnyait is kitárjuk a szívesen látott vendég előtt, s ahogyan a szeretett vendéget kitárt karokkal akár át is öleljük, úgy nyílik meg egész láthatatlan szellemi bensőnk is a másik felé. Először is reflektor-erősséggel ráfigyelünk, majd kitárulkozunk előtte, végül is befogadjuk és szívünkbe zárjuk. A kiterjesztett kéz talán Isten ölelő szeretetét akarja testi formába önteni.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.