Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Az ateizmus nem eszmerendszer

g9980

Senki sem születik ateistának vagy szkeptikusnak (vagyis aki nem hisz abban, hogy az igazság megismerhető). Ezek gyártott szemléletmódok, amelyek nem annyira a gondolkodásból, mint inkább az életvitelből fakadnak. Ha nem úgy élünk, ahogyan gondolkodunk, hamarosan úgy kezdünk gondolkodni, ahogyan élünk. Tetteinkhez igazítjuk a felfogásunkat, s ez helytelen.

Hadd mondjam el egy angol ateista történetét. Egy időben a londoni Soho Square-en, a Szent Patrik plébánián szolgáltam. Egy vasárnap reggel misézni mentem. A templom főkapuján belépve látom, hogy egy fiatal nő áll az áldoztatórács előtt, és szónokol a híveknek.

Share
Bővebben...

Juss lélegzethez!

alt

„Hat napon át végezd munkádat, de a hetedik napon pihenj meg, hogy nyugta legyen ökrödnek és szamaradnak, és lélegzethez jusson szolgálóleányod gyermeke és a jövevény.” (Kiv 23,12)

Isten számunkra készített tervében ott szerepel a napi és heti pihenés. Így szólt Mózeshez és a néphez: „Hat napon át végezd munkádat, de a hetedik napon pihenj meg, hogy nyugta legyen ökrödnek és szamaradnak, és lélegzethez jusson szolgálóleányod gyermeke és a jövevény” (Kiv 23,12).

Ez nem jótanács vagy ajánlás, hanem parancs: - Pihenj meg! A hét egy napját szánd rá, hogy a rendszer újra tudjon töltődni. A hét egy napján lassítson egész házad népe. Életével fizetett az az izraelita, aki nem tartotta meg ezt a törvényt.

Share
Bővebben...

Meddig lehet elmenni a testi kapcsolatban?

g9987

A leggyakoribb kérdés, amit tiszta párkapcsolatra törekvő keresztény fiatalok feltesznek. Jason Evert válaszol.

Háromperces videó: kattints a képre! A magyar felirat automatikus vagy a videó alatt jobbra a cc gombbal beállítható.

Share
Bővebben...

Tartsd féken a nyelved - jutalmat nyerhetsz

altVan egy amerikai mondás, mely szerint a „laza ajkak hajókat süllyesztenek”. Ennek a brit megfelelője, hogy: „a gondatlan beszéd életekbe kerül”. Mindkettő ugyanazt a jelentést hordozza – ügyeljünk az óvatlan beszédre. Ezeket a szlogeneket a Második Világháború alatt arra használták, hogy óvjanak a hajómozgásokról való beszédtől vagy létfontosságú információk kiszivárogtatásától a kémeknek. Semmiképpen ne hagyjuk, hogy az ellenség tudomást szerezzen a terveinkről.

Share
Bővebben...

Az intolerancia védelmében

g9990

A tolerancia csak személyekre vonatkozik; az igazság tekintetében nincs helye engedékenységnek.

Azt állítják, Amerika az intoleranciától szenved – ó, nem. Hanem a toleranciától. Attól, hogy tolerál jót és rosszat, igazságot és tévedést, erényt és romlottságot, Krisztust és a zűrzavart. Országunknak messze kevesebbet ártanak a maradiak, mint a [túl] nyitottan gondolkodók.

A divat oltárán ma a haladás istenségét magasztalják. Ha megkérdezzük a buzgó imádókat: „haladás – merre?”, máris jön a toleráns felelet: „a további haladás felé”. A józan ember pedig eltöpreng, hogyan lehetséges haladás irány nélkül és hogyan lehetséges irány biztos pont nélkül.

Share
Bővebben...

Világiak a plébániai lelkipásztorkodásban (17)

alt17. Házaspáros-, illetve családközösségek szervezése és működésének segítése

17. 1. A kisközösségek szerepe a családpasztorációban

A közösség gondolata átszövi egész könyvünket, a különböző témák tárgyalása során újra és újra felbukkan. A családpasztorációs formákat ismertető fejezetekben többnyire mint végső cél szerepel, hogy tartsuk együtt, formáljuk közösséggé azokat, akikkel foglalkozunk. Miért olyan lényeges ez?

A közösségről szóló 3. fejezetben elméletileg már válaszoltunk a kérdésre. Hadd egészítsük ki ezt még néhány gyakorlati, a lelkipásztorkodás szempontjából fontos érvvel.

Share
Bővebben...

Aquinói Szent Tamás és az Amoris Laetita 8. fejezete – Második rész

alt

Az elemzés első része itt. A kétrészes cikksorozat indító híre ide kattintva olvasható.

Az Amoris Laetitia apostoli buzdítás lényegében az elvált „újraházasodottakkal” foglalkozó 8. fejezete két helyen idézi Aquinói Szent Tamást álláspontja alátámasztásának érdekében. Az első ilyen hivatkozással egy régebbi bejegyzés foglalkozott, most a második hivatkozással foglalkozunk. Az alátámasztandó állítás szerint a házasságtörést állapotszerűen elkövetők bizonyos esetekben megmaradhatnak a megszentelő kegyelem, a szeretet állapotában.

Share
Bővebben...

Törődsz a magad dolgával?

alt

Amikor azt mondjuk valakinek, hogy „törődjön a maga dolgával”, általában azt értjük ezalatt, hogy ne avatkozzon bele mások dolgába. Üzleti és szakmai téren az élet azonban gyakran magányos, elszigetelt egyéni küzdelmekből áll. Ez különösen igaz a vállalkozókra és a felsővezetőkre, de – függetlenül a szervezeti hierarchiában elfoglalt helyünktől – vonatkozhat akár mindannyiunkra is.

Amikor magabiztosak vagyunk, könnyű azt választani, hogy csak a magunk dolgaival foglalkozunk, anélkül, hogy másokat is bevonnánk a döntéshozatalba vagy a probléma megoldásába. „Egyedül is meg tudom oldani”. „A magam erejéből végzem el, nem kell mások segítsége”.

Share
Bővebben...

Világiak a plébániai lelkipásztorkodásban (16)

alt16. Állandó kapcsolat létrehozása a hittanos gyerekek szüleivel

Minden hitoktató tudja, hogy a családi háttér biztosítása nélkül kevés eredményre számíthat a gyerekek hitre nevelésében. A szülőkkel való jó kapcsolat ezért a gyermekkatekézis szempontjából rendkívül fontos. De fontos ez a kapcsolat azért is, mert a gyerekeken keresztül érhetjük el a legkönnyebben azokat a szülőket, akik gyermekeiket hittanra járatják ugyan, de maguk nem gyakorolják a vallásukat. A kapcsolat ezáltal a családpasztoráció eszköze is.

Share
Bővebben...

Az életuntság két orvossága

alt

Kétféleképpen ébredhet az ember reggel. Vagy így: „Jó reggelt, Isten!”, vagy így: „Jó Isten! Reggel…” Aki így ébred, azt nyomasztja az élet. Értelmetlennek érzi.

Manapság számos irodalmi mű születik az élet értelmetlenségéről. Egyik legtalálóbb kifejezője az a regény, amelyben két gyár áll egy folyó két partján. Az egyikben nagy kőtömböket őrölnek porrá. A kőport hajón átszállítják a másik gyárba, ahol nagy kőtömböket gyártanak belőle. A tömböket visszaviszik az első gyárba, és ez így folytatódik. A mai ember életszemléletének irodalmi ábrázolása ez.

Share
Bővebben...

Együttműködő partnerünk

Időjárás

Hőtérkép

alt

Támogatjuk a törvényes rítusváltozatokat.